Rozpoczęło się zabezpieczanie drzew na zimę

oslonyMiasto Płock podobnie jak w ostatnich latach zabezpiecza drzewa przed szkodliwym działaniem soli i innych środków chemicznych używanych podczas Akcji Zima.

W sezonie 2013/14 zakres zabezpieczeń zieleni będzie jednak większy w porównaniu z ubiegłymi latami. Do 11 grudnia miasto zabezpieczy 200 drzew specjalnymi osłonami przy pniach w rejonie Starego Miasta, a dodatkowo 108 koron platanów i głogów. Innym typem osłon zostaną zabezpieczone także krzewy iglaste (tuje) w al. Jana Pawła II oraz aleja platanów wzdłuż ulicy Grabówka.

Osłony przy pniach drzew to specjalne stelaże składające się z drewnianych palików owinięte folią do fundamentów do wysokości 60 cm. Wewnątrz stelaża znajdzie się warstwa ochronna o grubości około 20 cm złożona ze zrębków drewnianych i agrowłókniny. Po zdemontowaniu osłon zrębki zostaną poddane utylizacji. Osłonięcie koron drzew polega natomiast na owinięciu korony drzewa białą agrowłókniną i obwiązaniu jej sznurkiem.

Osłony dla młodych krzewów iglastych powstaną w al. Jana Pawła II na długości 140 mb z wykorzystaniem palików i maty wiklinowej. Osłonicie platanów na ulicy Grabówka obejmuje natomiast montaż palików w rzędzie, rozłożenie i przymocowanie foli budowlanej do palików od strony ulicy Grabówka.

Montaż osłon ma na celu zabezpieczyć rośliny przed ubocznymi skutkami działania środków chemicznych używanych podczas „Akcji Zima”. Zabezpieczone zostaną przede wszystkim drzewa młode, posadzone w ostatnich latach.

Prace na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg realizuje Zakład Usług Ogrodniczych Arbor z Płocka. Koszt wykonania wszystkich zabezpieczeń drzew i krzewów na terenie Płocka to kwota 39.420 zł brutto.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments