Budowa ul. Górnej zakończona

gornaZakończyła się inwestycja drogowa Miasta Płock na osiedlu Wyszogrodzka związana z budową ul. Górnej (etap II i odcinek etapu III).

W imieniu Gminy – Miasta Płock inwestycję realizował Wydział Inwestycji i Remontów UMP. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „Trakt” z Kutna. Budowa ulicy kosztowała 1.769.970 zł brutto.

– Jeszcze rok temu w tym miejscu była droga gruntowa, dziś mamy drogę o nawierzchni asfaltowej, ścieżkę rowerową, chodniki, oświetlenie i zieleń. Docelowo ul. Górna będzie bajpasem dla ul. Wyszogrodzkiej i połączy osiedle Wyszogrodzka z ul. Graniczną, węzłem komunikacyjnym Centrum Graniczna i dalej z Podolszycami, co w istotny sposób zmieni także układ komunikacyjny w tej części Płocka – mówił prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.

Cała inwestycja związana z budową ulicy Górnej jest podzielona na trzy etapy. Etap I to odcinek od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Filtrową wraz z rondem, etap II to odcinek od ronda do skrzyżowania z ul. Różana i etap III to odcinek od skrzyżowania z ul. Różaną do końca ulicy ujętego w dokumentacji projektowej. W efekcie projektem jest objęty jest odcinek ulicy Górnej o długości 1038 m i powierzchni jezdni o nawierzchni asfaltowej 7211m2. Nowe chodniki z kostki betonowej stanowią przeszło 3501 m2, a ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej to blisko 2000m2. Realizacja etapu I (odcinek od ul. Filtrowej do ul. Granicznej) jest zaplanowana na 2014 r.

Zakres już zrealizowanej w 2013 r. inwestycji na ul. Górnej obejmował: cały etap II od ronda przy ulicy Filtrowej wraz z odcinkiem etapu III, łącznie z sięgaczem ulicy Górnej. Na tym etapie została wybudowana droga o nawierzchni asfaltowej, natomiast sam sięgacz jest wykonany z kostki betonowej. W efekcie na osiedlu Wyszogrodzka powstała lokalna droga publiczna wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Wybudowano także zatoki parkingowe na 24 stanowiska w tym dwa dla osób niepełnosprawnych. Pozostała część etapu III na odcinku od sięgacza do ul. Rzecznej jest wykonana płytami drogowymi odzyskanymi z ul. Górnej, które wcześniej znajdowały się przy osiedlu Amabudu. Miejski Zarząd Dróg i ZUM Muniserwis wykonały z wykorzystaniem płyt drogowych także odcinek ul. Górnej w rejonie ul. Granicznej.

W ramach zakończonych prac na ulicy Górnej powstały także elementy kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i przyłącza wodociągowe. Przebudowano sieci elektroenergetyczne, wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano i zabezpieczono istniejącą linię telefoniczną. W trakcie prac usunięto elementy zieleni kolidującej z budowaną ulicą a następnie wykonano nasadzenia zastępcze według projektu zieleni.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments