Drzewa i krzewy dla płockich szkół

Miejski Zarząd Dróg w 2012 r. kontynuuje akcję „MZD dla najmłodszych”. W kwietniu rozpoczną się nasadzenia drzew i krzewów w płockich szkołach podstawowych.

 Jesienią ubiegłego roku w 14 płockich przedszkolach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w akcji, na zlecenie MZD zostało posadzonych 190 drzew i 630 krzewów.

“MZD dla najmłodszych” to projekt adresowany do najmłodszych płocczan. Od kwietnia rozpoczną się nowe nasadzenia. Tym razem na terenie płockich szkół podstawowych. Do akcji planowanej na wiosnę 2012 r. zgłosiło się 9 szkół podstawowych, na terenie których w sumie zostanie posadzonych 150 drzew i 2500 krzewów.

Nasadzenia roślin będą odbywały się w ramach tzw. kompensacji przyrodniczej. Zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody i Ustawą Prawo Ochrony Środowiska Miejski Zarząd Dróg ma obowiązek prowadzenia nasadzeń w przypadku, gdy konieczne jest usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym. W ubiegłym roku zaproponowaliśmy płockim przedszkolom możliwość posadzenia nowych drzew i krzewów na ich terenie. Nasza propozycja została przyjęta niezwykle pozytywnie. Świadczą o tym dyplomy, listy i rysunki od przedszkolaków, które otrzymaliśmy. Wiosną będziemy kontynuować nasadzenia w ramach programu „MZD dla najmłodszych” w płockich szkołach podstawowych – wyjaśnia Konrad Kozłowski rzecznik MZD.

W zamian za wycinkę drzew, która będzie konieczne podczas przebudowy skrzyżowań w bieżącym roku, MZD zadba o posadzenie nowych roślin. Do dziewięciu podstawówek trafią między innymi krzewy: forsycji, berberysu, pięciornika krzewiastego, ligustra, tawuły japońskiej, irgi poziomej oraz drzewa: jarząb szwedzki, śliwa czerwonolistna, klon kulisty, platan kloniasty, robinia kulista, głóg szlachetny. O nowe rośliny zadbają uczniowie zrzeszeni w szkolnych kołach Ligi Ochrony Przyrody. Drzewa i krzewy trafią do SP nr 1, 5, 11, 12, 16, 17, 20, 22, 23, których dyrektorzy mieli możliwość wyboru gatunków roślin, które chcą przyjąć na swój teren. Prowadząc akcję „MZD dla najmłodszych” Miejski Zarząd Dróg nie tylko wypełnia ustawowy obowiązek, lecz daje pedagogom możliwość kształtowania pożądanych postaw proekologicznych i wychowawczych wśród najmłodszych. Początek nasadzeń jest zaplanowany na kwiecień. Koszt kompensacji przyrodniczej prowadzonej w ramach akcji „MZD dla najmłodszych” to 112.541,40 zł brutto.

Obok nasadzeń na terenie płockich przedszkoli w 2011 r. na zlecenie MZD były prowadzone inne działania związane z rewitalizacją i konserwacją zieleni. Na terenie całego miasta w ubiegłym roku zostało posadzonych 182 nowych drzew w pasach drogowych.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments