SPR Wisła Płock wspiera działania Biura Rzecznika Praw Dziecka

przemocUdziałem w kampanii REAGUJ. MASZ PRAWO SPR Wisła Płock rozpocznie współpracę z Biurem Rzecznika Praw Dziecka.

Do parafowania porozumienia doszło w ubiegłym tygodniu. Na jego mocy nasz klub będzie promował działania Rzecznika Praw Dziecka przy realizacji zadań, mających na celu propagowanie szeroko rozumianego dobra dzieci i młodzieży, w szczególności:

wspierania inicjatyw Rzecznika Praw Dziecka w zakresie edukacji dzieci i młodzieży, w celu poszerzenia możliwości rozwiązywania problemów dzieci, współdziałania ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, zrzeszeniami, organizacjami sportowymi i fundacjami, które działają na rzecz ochrony i praw dzieci, udziału w kampaniach społecznych, których celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy dzieci i młodzieży.

Już w sobotę SPR Wisła Płock przyłączy się do kampanii REAGUJ. MASZ PRAWO, której głównym celem jest zmiana biernej postawy osób dorosłych wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy względem nich. W ramach współpracy z Biurem Rzecznika Praw Dziecka, na sobotnim meczu Orlen Wisły z Gwardią Opole zawodnicy obu ekip przystąpią do rozgrzewki w okolicznościowych koszulkach, wspierających kampanię.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Skomentuj

comments