W poniedziałek startują remonty ulic Lachmana i Banacha

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od poniedziałku 6 sierpnia rozpocznie się remont nawierzchni jezdni i chodników na ulicach W. Lachmana i S. Banacha na osiedlu Międzytorze.

 Zostanie także przygotowana nawierzchnia pod budowę drugiej wagi preselekcyjnego ważenia pojazdów, która za kilka tygodni zacznie działać na Trasie Księdza J. Popiełuszki na pasie w kierunku do centrum Płocka.

Remonty ulic na Międzytorzu i przygotowanie nawierzchni pod wagę to początek zapowiadanych prac MZD związanych z realizacją zadania „Odnowa nawierzchni ulic na terenie miasta Płocka. Budowa i remont chodników oraz budowa ścieżki rowerowej na ulicach miasta Płocka”, które jest efektem porozumienia Gminy-Miasta Płock z trzema płockimi spółdzielniami mieszkaniowymi. Przypominamy, że do końca października zostanie wyremontowane przez MZD ponad 30.000m2 dróg i blisko 8.000m2 chodników na kilku płockich osiedlach. Zostanie także przygotowana nawierzchnia pod drugą wagę preselekcyjnego ważenia pojazdów na Trasie ks. J. Popiełuszki i wybudowana ścieżka rowerowa na ul. Ks. S. Niedzielaka. Całość prac wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Płocka za kwotę 2.200.849,89 zł brutto, które wygrało przetarg na realizację tego zadania. Remonty ulic i związane z tym utrudnienia dla mieszkańców zaczną się od Międzytorza, natomiast szczegółowy harmonogram robót na pozostałych osiedlach zostanie przedstawiony w przyszłym tygodniu.

Prace przygotowawcze związane z demontażem i montażem nowych krawężników rozpoczną się na Międzytorzu już w poniedziałek 6 sierpnia. Od piątku 10 sierpnia zacznie natomiast obowiązywać czasowa organizacja ruchu i rozpoczną się właściwe prace związane z odnawianiem nawierzchni jezdni. Mimo, że prace będą w znacznym zakresie prowadzone „połówkowo” należy liczyć się ze znacznymi utrudnieniami w ruchu (objazdy, czasowe wyłączenia z ruchu, ruch jednokierunkowy) oraz z parkowaniem pojazdów na parkingach i miejscach postojowych w obrębie remontowanych ulic.

Na ulicy Lachmana zostanie wykonana odnowa nawierzchni jezdni całej ulicy (970 metrów bieżących, ponad 8300 m2 powierzchni) na odcinku od ul. Chopina do ul. Banacha oraz odcinek wokół bloków mieszkalnych. Na ulicy Banacha remont nawierzchni także obejmie całą jezdnię – ponad 300 mb (blisko 3500m2 powierzchni). Na obu ulicach zostanie zbudowane ponad 400 m2 nowych chodników, a prawie 1400m2 zniszczonych chodników zostanie wyremontowanych.

Zakres robót związanych z odnowieniem nawierzchni jezdni obejmuje m. in frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i ułożenie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu oraz regulację studni, kratek ściekowych, zaworów wody, studni telekomunikacyjnej.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments