Od poniedziałku remont al. Jana Pawła II

remontOd poniedziałku 10 czerwca rozpoczną się prace drogowe związane z gruntownym remontem nawierzchni jezdni al. Jana Pawła II na całej długości ulicy.

Prace drogowe zaplanowano w kierunku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków przy Galerii Wisła w kierunku skrzyżowania z ul. Czwartaków przy Auchan. Roboty będą prowadzone odcinkami, sukcesywnie wzdłuż całej ulicy.

W pierwszej kolejności zostanie sfrezowana nawierzchnia jezdni na całej długości ulicy oraz zostaną przebudowane zatoki autobusowe. W tym czasie w rejonie al. Jana Pawła II będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Ulica będzie przejezdna jednak będą obowiązywać ograniczenia prędkości oraz zwężenia jezdni. Apelujemy do kierowców o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze w trakcie remontu nawierzchni.

Na czas robót asfaltowych związanych z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni konieczne będzie całkowite wyłączane dla ruchu poszczególnych kilkusetmetrowych odcinków al. Jana Pawła II. W tym czasie zostaną wyznaczone objazdy dla mieszkańców osiedla Podolszyce Południe.

Prace drogowe i utrudnienia w ruchu w tym rejonie potrwają około miesiąca. Zakończenie prac związanych z wymianą nawierzchni al. Jana Pawła II jest zaplanowane około połowy lipca. Termin jest jednak uzależniony od warunków atmosferycznych.

Informujemy jednocześnie, że istnieje możliwości zmiany w projekcie i wykonania drogi wewnętrznej umożliwiającej dojazd do posesji protestujących mieszkańców w związku z realizacją inwestycji pod nazwą „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ul. Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku – Etap II (Podolszyce Zachód)”. Miasto Płock jako inwestor dołożyło wszelkich starań i podjęło szereg działań w celu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony.

W efekcie nastąpiła korekta projektu drogi wewnętrznej, która nie narazi samorządu Miasta Płocka na dodatkowe koszty i jednocześnie pozwoli zaspokoić główny postulat mieszkańców kilku posesji. Na działce drogowej o numerze ewidencyjnym gruntów 488/1 powstanie droga wewnętrzna o szerokości 5 m, oddalona średnio o 5,5m od posesji, obsługująca wyłącznie dojazd do istniejących posesji. Skorygowany pas zieleni będzie miał szerokość 1,5 m, a nie jak pierwotnie planowano 2,5 m, co pozwoli odsunąć drogę wewnętrzną od posesji o około 1 m w stosunku do pierwotnego projektu.

Pozostałe postulaty zgłaszane przez mieszkańców nie pozwalają w żaden sposób samorządowi Płocka na realizację inwestycji bez narażenia społeczności miasta na dodatkowe i nieuzasadnione wysokie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych polegających na przebudowie dróg oraz przebudowie sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, cieplnej i kanalizacji deszczowej przewidzianych do realizacji w pasach drogowych al. Jana Pawła II.

Przypominamy także, że działka, na której mieszkańcy wykonali podjazdy i nasadzenia zieleni była i jest działką drogową, której właścicielem jest Gmina – Miasto Płock. Nie stanowi i nie stanowiła własności protestujących. Wszelkie działania jakie miały miejsce w obrębie zajętego przez protestujących pasa drogowego były ponoszone na ich własne ryzyko, a blokowanie inwestycji nastąpiło bez zgody właściciela i zarządcy terenu. Samorząd Płocka dołożył wszelkich starań w celu rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments