Bruk z ul. Kolegialnej do odzysku

Podczas remontu ul. Kolegialnej, po sfrezowaniu nawierzchni jezdni została odsłonięta kostka brukowa.

 Zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Płocka bazaltowa kostka zostanie wydobyta, zinwentaryzowana i zmagazynowana. W przyszłości zostanie ponownie wykorzystana na Starym Mieście.

W imieniu Miejskiego Zarządu Dróg, który koordynuje remont ul. Kolegialnej kostkę brukową wydobywa Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS. Zostanie ona zinwentaryzowana i zmagazynowana. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja, gdzie konkretnie zostanie powtórnie wykorzystany bazaltowy bruk. Zdecyduje o tym Prezydent po konsultacji z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Pojawiły się propozycje, aby zabytkową kostkę wykorzystać na odcinku ul. Piekarskiej. Mógłby w ten sposób powstać deptak prowadzący ze Starego Rynku do pomnika księcia Bolesława III Krzywoustego, który ma stanąć w lipcu w pobliżu Kościoła św. Bartłomieja (Fary).

Odzyskiwanie kostki brukowej nie powinno mieć wpływu na termin zakończenia prac na ul. Kolegialnej wyznaczony w harmonogramie robót na 9 lipca.

MZD przypomina, że od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Zarządzenie Nr 581/11 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 22.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad gospodarki materiałami rozbiórkowymi pochodzącymi z inwestycji prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, w pasach drogowych ulic Miasta Płocka. Zarządzenie to w sposób szczegółowy określa zasady i zakres odpowiedzialności wykonawcy robót w zakresie odzyskania, zabezpieczenia i przekazania do zmagazynowania odzyskanych materiałów. Z odzyskanych płyt chodnikowych z al. Armii Krajowej został wykonany remont chodników m. in. na osiedlach Winiary i Radziwie. Destrukt asfaltowy pochodzący ze sfrezowania ul. Obrońców Płocka i Kolegialnej wykorzystano m. in. do utwardzenia dróg gruntowych na osiedlu Ciechomice.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments