Początek robót na skrzyżowaniu Targowa-Bielska (droga krajowa 60) w Płocku

W piątek 22 marca zacznie się przebudowa skrzyżowania Bielska – Targowa na odcinku drogi krajowej DK60 w Płocku. Prace potrwają do końca sierpnia.

 W tym czasie w rejonie ulicy Bielskiej i Targowej będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Powstaną tymczasowe drogi techniczne, po których będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu.

Docelowo po przebudowie skrzyżowania ulic Bielskiej z Targową, ul. Bielskiej na odcinku 400 m i ul. Targowej na odcinku 120 m zmianie ulegnie geometria skrzyżowania. W efekcie na ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego do ul. Targowej powstaną dwa pasy ruchu w kierunku do miasta. Zostanie wykonana także nowoczesna sygnalizacja świetlna z pełną akomodacją, która będzie zsynchronizowana z przejazdem kolejowym na ul. Bielskiej tak, aby optymalnie sterowała potokami ruchu samochodów w przypadku zamknięcia rogatek na przejeździe. Dodatkowo powstanie także lewoskręt z ul. Bielskiej w Targową dla kilku pojazdów. Zostaną wykonane nowe nawierzchnie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. W ramach robót przebudowane zostaną oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i teletechniczna.

Już zaczęły się prace przygotowawcze, polegające na usunięciu drzew. Korytowanie pasa drogowego pod drogi techniczne jest uzależnione od sprzyjających warunków atmosferycznych. Projekt czasowej organizacji ruchu, który zacznie obowiązywać od piątku 22 marca przewiduje cztery etapy.

Etap I – ul. Bielska strona północno-zachodnia
Roboty drogowe będą prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej (DK60). Ruch pojazdów odbywać się będzie częściowo po istniejącej jezdni oraz po drodze tymczasowej z masy bitumicznej wykonanej w pasie zieleni po stronie południowo-wschodniej. W rejonie skrzyżowania zostaną wykonane poszerzenia na łukach. Szerokość drogi tymczasowej będzie wynosiła 2x3m . Ruch pieszych odbywać się będą po istniejącym chodniku. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wjazd na giełdę będzie możliwy wyłącznie od ul. Targowej.

Etap II – ul. Targowa i ul. Bielska strona południowo-wschodnia
Roboty wykonywane będą po południowo-wschodniej stronie ul. Bielskiej (DK60) oraz na zachodnim odcinku chodnika ulicy Targowej. Ruch pojazdów odbywać się będzie po wykonanej w I etapie jezdni o szerokości 2x3m. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanym w I etapie chodniku.

Etap III – skrzyżowanie ul. Bielskiej z Targową
Roboty będą wykonywane na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Targowej. Ulica Targowa na około 3 tygodnie zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Bielskiej do stacji benzynowej Bliska. Zostanie wyznaczony objazd do ul. Targowej ulicami: Bielska – Jachowicza – Otolińska – Targowa. Ruch pojazdów wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanej w I etapie jezdni o szerokości 2x3m. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanym w I etapie chodniku.

Etap IV – ul. Targowa
Roboty będą wykonywane na niewykonanym odcinku ul. Targowej. Ulica Targowa pozostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Bielskiej do stacji benzynowej Bliska. Będzie obowiązywał wyznaczony objazd do ul. Targowej ulicami: Bielska – Jachowicza – Otolińska – Targowa. Ruch po ul. Bielskiej odbywać się będzie po nowej, wykonanej jezdni. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanych nowych chodnikach.

Podczas robót dotyczących wykonania drogi tymczasowej przewiduje się jednostronne zwężenie jezdni ul. Bielskiej wygrodzone tablicami U-21b oraz oznakowanie znakami A-14 „roboty drogowe”, A-12b „zwężenie jezdni”, A-12c „zwężenie jezdni”, B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h”, B-25 „zakaz wyprzedzania”. Na zaporach będą umieszczone światła ostrzegawcze w kolorze żółtym zasilane z niezależnego źródła.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments