7 maja początek robót drogowych na Podolszycach

7majaWe wtorek 7 maja rozpoczną się intensywne roboty drogowe na Podolszycach związane z przebudową skrzyżowań oraz remontem ulic Wyszogrodzkiej, Czwartaków i alei Jana Pawła II.

Większość prac drogowych w obrębie jezdni powinna zakończyć się do 30 sierpnia. We wrześniu będą trwały prace w pasach drogowych – zieleńcach, chodnikach itp. Aby zminimalizować niedogodności i skrócić okres utrudnień w ruchu prace będą prowadzone w systemie dwuzmianowym, a także w weekendy. W trakcie prac nie jest planowane całkowite zamykanie ulic, okresowo będą jednak występowały wyłączenia dla ruchu poszczególnych odcinków lub skrzyżowań.

Miejski Zarząd Dróg będzie na bieżąco informował o zmianach i szczegółach w czasowej organizacji ruchu podczas poszczególnych etapów prac na Podolszycach. Apelujemy do kierowców i pieszych o stosowanie się do obowiązującej czasowej organizacji ruchu i przestrzeganie znaków drogowych.

Etap I Rejon skrzyżowania Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej (przy galerii Mazovia) oraz al. Jana Pawła II (przy Auchan)

We wtorek 7 maja nastąpi rozpoczęcie robót związanych z przebudową skrzyżowania al. Jana Pawła II – Armii Krajowej – Wyszogrodzka (przy Galerii Mazovia) oraz budową ronda na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków (Auchan) i drugiej jedni al. Jana Pawła II.

W tym rejonie ze względu na duży zakres prac związanych z przebudową oraz kolizjami roboty będą prowadzone przez cały czas realizacji inwestycji czyli do 30 września. W trakcie prac nie jest planowane całkowite zamknięcie al. Jana Pawła II, jednak będą występowały utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Będą prowadzone roboty ziemne, budowlane i drogowe związane z usuwaniem kolizji, przebudową sieci podziemnych telekomunikacyjnych elektrycznych, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, gazowych itp.

Od 13 maja będą prowadzone prace związane z remontem nawierzchni asfaltowej w rejonie ronda Armii Krajowej – Sikorskiego (przy CH Panorama)

W rejonie ronda przy ul. Armii Krajowej – Sikorskiego na czas asfaltowania (od 3-5 dni) konieczne będzie zamknięcie ul. Sikorskiego na odcinku ok. 80 m od nowego ronda, ul. Batalionu Parasol na odcinku ok. 20 m i ul. Armii Krajowej ok. 50 m na północ do ul. Wyszogrodzkiej łącznie z częściowym zajęciem pasa drogowego ul. Wyszogrodzkiej oraz tarczy ronda wokół wyspy centralnej. Roboty drogowe w tym rejonie powinny się zakończyć ok. 18 maja.

Etap II Po zakończeniu prac na Zielonym Jarze rozpoczną się roboty w rejonie ronda Jana Pawła II – Czwartaków (przy galerii Wisła) na Podolszycach Południe

Na czas asfaltowania (3-5 dni) rondo będzie całkowicie zamknięte dla ruchu. Dodatkowo w tym rejonie zostaną zamknięte odcinki wjazdowe w ul. Zubrzyckiego ok. 30 m, ul. Czwartaków i Jana Pawła II od ronda do ul. Wyszogrodzkiej łącznie z częściowym zajęciem pasa drogowego ul. Wyszogrodzkiej. Roboty w tym rejonie powinny się zakończyć ok. 29 maja.

Etap III Kolejny etap przebudowy to rejon skrzyżowania Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II (przy galerii Wisła)

Na przełomie maja i czerwca 2013 są zaplanowane roboty związane z asfaltowaniem w rejonie tarczy skrzyżowania na ul. Wyszogrodzkiej przy Galerii Wisła. Ulica Wyszogrodzka w trakcie prac będzie przejezdna przez cały czas. Wystąpią tylko zwężenia na czas robót asfaltowych. Plan prac przewiduje zakończenie robót w tym rejonie do połowy czerwca.

Etap IV Remont nawierzchni al. Jana Pawła II

W drugiej połowie czerwca rozpocznie się gruntowny remont nawierzchni jezdni al. Jana Pawła II na całej długości. Prace zaplanowano w kierunku od nowego ronda przy ul. Czwartaków (Galeria Wisła) w kierunku nowego ronda przy ul. Czwartaków (Auchan). Roboty będą prowadzone sukcesywnie odcinkami, które będą na czas robót asfaltowych całkowicie wyłączane dla ruchu. Zakończenie prac związanych z wymianą nawierzchni al. Jana Pawła II powinno nastąpić do połowy lipca.

Etap V Remont nawierzchni ul. Wyszogrodzkiej

Na przełomie czerwca i lipca jest zaplanowany remont ul. Wyszogrodzkiej w pobliżu skrzyżowania przy galerii Mazovia.

Etap VI Remont nawierzchni jezdni ul. Czwartaków

Remont nawierzchni jezdni na całej długości ul. Czwartaków jest zaplanowany po 15 lipca. Roboty będą prowadzone sukcesywnie odcinkami, które będą na czas robót asfaltowych całkowicie wyłączane dla ruchu. Zakończenie prac jest zaplanowane do końca sierpnia

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku wraz z przebudową istniejących sieci: elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej” jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg.

Przebudowa obejmuje 3,5-kilometrowy odcinek alei Jana Pawła II ze skrzyżowaniami z ulicami Wyszogrodzką i Czwartaków (tzw. strona zachodnia) przy Galerii Mazovia i CH Auchan. Powstaną: rondo, dodatkowe prawo i lewo skręty na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej. Zmodernizowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna, sanitarna oraz telekomunikacyjna.

W ramach inwestycji dofinansowanej w 50% środkami kwalifikowanymi w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”: – powstanie rondo na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków, – zostanie wybudowana druga jezdnia (dwa pasy ruchu) al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Czwartaków, – zostanie wyremontowana i wzmocniona siatką nawierzchnia jezdni na całej długości w al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków oraz odcinki al. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 31.000m2, – zostanie przebudowana al. Armii Krajowej w zakresie dotyczącym budowy chodników, opasek i ścieżki rowerowej o długości blisko 3 km, – zostaną usunięte kolizje w infrastrukturze elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, – zostanie przeprowadzony remont kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami, – zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II.

Ponadto w ramach prac w oparciu o środki w całości pochodzące z budżetu Gminy-Miasta Płock (tzw. koszty niekwalifikowane) nastąpi przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej – Armii Krajowej – Jana Pawła II o powierzchni 2551 m2 oraz remont nawierzchni jezdni ul. Wyszogrodzkiej o powierzchni około 10000 m2. Przebudowa dróg i skrzyżowań na Podolszycach „Zachód” będzie realizowana w partnerstwie z Wodociągami Płockimi (100.000 zł + 100.000 zł w ramach partnerstwa rzeczowego), Fortum Płock (10.000 zł), firmami: DT-SPV 13 Sp. z o.o. (15.000 zł) i Lewandpol sp. z o.o. (15.000 zł).

Realizacja inwestycji usprawni układ komunikacyjny na Podolszycach. Wybudowany zostanie dodatkowy pas ruchu w al. Jana Pawła II, dodatkowe pasy włączania dla skręcających w prawo i w lewo w ul. Wyszogrodzkiej. Po przebudowie na Podolszycach („zachód” i „wschód”) powstanie nowy układ komunikacyjny z trzema rondami i wyremontowanymi jezdniami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Pojawi się także wiele nowoczesnych elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego: wyspy, azyle dla pieszych, acykliczna sygnalizacja świetlna z latarniami w technologii LED, bariery bezpieczeństwa dla pieszych, oznakowanie poziome termo- i chemoutwardzalne w kolorze czerwonym, punktowe elementy odblaskowe na rondach. Stworzenie odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments