Podolszyce-wschód – wkrótce koniec przebudowy skrzyżowań

podoleInformujemy, że zakończyły się główne prace związane z przebudową skrzyżowań na Podolszycach w rejonie al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II i ul. Wyszogrodzkiej. Jeszcze w czerwcu zostanie wprowadzona nowa, stała organizacja ruchu.

W miniony weekend zakończyły się prace związane z asfaltowaniem nawierzchni jezdni skrzyżowania Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II (tzw. Podolszyce wschód). Zgodnie z planem udało się także wykonać główne prace drogowe zaplanowane na maj i czerwiec w tej części Podolszyc.

W ciągu najbliższych dwóch tygodni będą jeszcze trwały prace związane z porządkowaniem terenu i wprowadzeniem nowej stałej organizacji ruchu. Wykonawca wprowadzi poprawki w miejscach, gdzie takie prace są jeszcze konieczne, np. związane z regulacją studzienek, uprzątnięciem terenu. W tym czasie zostanie także wykonane nowe oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej termoutwardzalnej, odsłonięte będą nowe znaki pionowe i usunięte znaki czasowej organizacji ruchu. Planuje się, że nowa stała organizacja ruchu zostanie wprowadzona do końca czerwca.

Dwa nowe ronda zaczną funkcjonować na obecnie istniejących skrzyżowaniach ulic Jana Pawła II – Czwartaków (przy galerii Wisła) i skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Sikorskiego – Batalionu Parasol (przy CH Panorama). Rondo przy galerii Wisła będzie miało średnicę 41 m, powstała już wyspa środkowa o średnicy 19 m otoczona jednometrowym pierścieniem. Szerokość jezdni ma 10 m. Rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Sikorskiego – Batalionu Parasol będzie nieco mniejsze. Jego średnica ma 30 m, a szerokość jezdni to 7,5 m. Powstała już wyspa środkowa o średnicy 15 m, która jest przejezdna dla większych pojazdów i autobusów Komunikacji Miejskiej.

Przebudowany został także odcinek ul. Wyszogrodzkiej oraz wprowadzono korekty geometrii skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II. W znacznym stopniu zniwelowano różnicę poziomów między północną i południową jezdnią ul. Wyszogrodzkiej w obrębie skrzyżowania oraz wybudowano nowe, dodatkowe lewo- i prawoskręty. Powstała także jezdnia do zawracania na wschodnim wlocie ulicy. Jezdnie zostały wzmocnione specjalnymi siatkami szklano-węglowymi, aby uchronić rejon skrzyżowania przed koleinowaniem nawierzchni. Na skrzyżowaniu zostaną uruchomione nowe, dodatkowe sygnalizatory na lewoskrętach. Sygnalizacja będzie działała acyklicznie optymalnie i bezkolizyjnie sterując potokami ruchu pojazdów i pieszych.

W rejonie ul. Wyszogrodzkiej powstała także specjalna zatoka przystosowana do kontroli pojazdów przez policję i Inspekcję Transportu Drogowego. W zatoce służby będą zatrzymywać m. in. przeciążone pojazdy wytypowane do kontroli przez preselekcyjną wagę umieszczoną na ul. Wyszogrodzkiej (w okolicach ul. Parcele).

W rejonie wyremontowanych i przebudowanych skrzyżowań będą funkcjonowały urządzenia podnoszące bezpieczeństwo ruchu drogowego. Już zostały zainstalowane bariery ochronne i słupki blokujące podnoszące bezpieczeństwo pieszych. Krawężniki na przejściach dla pieszych zostały obniżone i przystosowane dla osób niedowidzących (kolor żółty) i niewidomych (specjalne wypustki). W al. Armii Krajowej zostaną w jezdni umieszczone punktowe elementy oświetlające. W niektórych miejscach będą azyle bezpieczeństwa dla pieszych i dodatkowe oznakowanie na wyspach separujące pasy ruchu pojazdów. Zostały także wykonane na odcinkach nowe ścieżki rowerowe i chodniki dla pieszych.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments