W Płocku powstanie System Informacji Miejskiej

19 kwietnia br. w Sali Sejmowej płockiego ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz dyrektor MZD Piotr Gryszpanowicz zaprezentowali koncepcję płockiego Systemu Identyfikacji Miejskiej.

 Koncepcyjne rozwiązanie przygotowała firma „Linia” z Wrocławia, która podobne opracowania wykonała m. in. dla Poznania i Wrocławia. Jeśli Rada Miasta podejmie stosowną uchwałę w latach 2013-2019 nastąpi sukcesywnie wdrożenie spójnego oznakowania miasta przyjaznego dla mieszkańców i turystów, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.

Koncepcja Systemu Informacji miejskiej przewiduje 7 poziomów informacji. Funkcjonować mają dwie strefy kolorystyczne – niebieska poza strefą zabytkową i brązowa w strefie zabytkowej. Podstawowym materiałem konstrukcyjnym będzie stal zabezpieczona antykorozyjnie, a obudowy oraz tarcze znaków będą wykonane z blach stalowych lub aluminiowych. Do oznakowania reprezentacyjnych części miasta przewidywane jest wykorzystanie stali nierdzewnej. Projektanci przewidzieli zachowanie biernego bezpieczeństwa konstrukcji wsporczych SIM (brak ostrych krawędzi, tarcze znaków będą umieszczane poza skrajnią, konstrukcje wsporcze tablic kierujących kierowców z cechami biernego bezpieczeństwa wg normy PN-EN12797, elektryczne zabezpieczenia różnicowoprądowe). Dostrzegalność i czytelność systemu będzie zapewniona dzięki kontrastowym kolorom i zastosowaniu materiałów odblaskowych. Przewidziane materiały i technologie zapewniają siedmioletni okres gwarancyjny. System cechować będzie łatwość montażu i rozbudowy dzięki m.in. wykorzystaniu prefabrykowanych elementów posadowień.

Oznakowaniu podlegać będzie łącznie około 1200 obiektów w całym mieście, w tym:

– 230 budynków gminnych,

– 492 ulice (drogi publiczne),

– 23 osiedla,

– 57 obiektów punktowych w informacji kierującej pieszych oraz 3 trasy turystyczne,

– 29 niekomercyjnych obiektów punktowych w informacji kierującej kierowców,

– 296 przystanków komunikacji miejskiej.

System Identyfikacji Miejskiej tworzyć będzie około 1930 nośników informacji, w tym:

– około 240 tablic numerowych,

– około 1200 tablic ulicznych,

– około 30 bezobsługowych punktów informacyjnych,

– około 25 nośników informacji kierującej pieszych.

Szacowany koszt wdrożenia systemu wynosi 4 947 730,74 zł brutto, w tym:

– informacja numerowa 120 tys.

– informacja uliczna 2995 tys.

– bezobsługowe punkty informacyjne 750 tys.

– informacja kierująca pieszych 145 tys.

– informacja kierująca kierowców 510 tys.

– informacja przystankowa 172 tys.

– informacja o obiektach i patronach ulic 247 tys.

Ostateczne kwoty będą znane dopiero po rozstrzygnięciu przetargu na realizację koncepcji. Założono, ze całkowite wdrażanie systemu zajmie około siedmiu lat od roku 2013 do 2019. Coroczne nakłady na wdrażanie systemu wyniosą około 700 tys. zł brutto.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments