Nowe oświetlenie uliczne w Płocku

Miejski Zarząd Dróg informuje, że rozpoczął procedury, których efektem będzie budowa lub zaprojektowanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Nizinnej, Jordanowskiej, Czerwonych Kosynierów, Banacha, Jabłczyńskiej, Kamińskiej, Garleja.

 W przypadku oświetlenia ul. Banacha (osiedle Międzytorze) zostanie zbudowane nowe oświetlenie zasilane kablowo. Powstanie łącznie 15 latarni ulicznych na słupach aluminiowych z 15 punktami świetlnymi, na odcinku ul. Banacha od ul. Otolińskiej do ul. Lachmana. Na slupach zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe przystosowane do sodowych źródeł światła o mocy 150W (2 komplety) i 100W (13 kompletów).

Budowa oświetlenia ulic Kamińskiej, Jabłczyńskiej i Garleja (osiedle Winiary) obejmuje w sumie montaż 10 słupów aluminiowych oraz opraw oświetleniowych sodowych, ulicznych o mocy 100W (1 komplet) oraz parkowych opraw oświetleniowych przystosowanych do sodowych źródeł światła o mocy 70W.

Termin realizacji obu zadań jest wyznaczony na 15 października 2012 r.

W przypadku ulic Nizinnej i Jordanowskiej (osiedle Radziwie) oraz Czerwonych Kosynierów (osiedle Podolszyce Południowe) celem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na rozbudowę oświetlenia na około 200-metrowych odcinkach, w formie stosownej do wymogów Prawa budowlanego z przeznaczeniem do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na roboty budowlano-montażowe. Dla każdej z wymienionych ulic wykonawca opracuje odrębny projekt budowlano-wykonawczy, podlegający akceptacji przez Inwestora oraz uzyska decyzję pozwolenia na budowę właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Zakres zadania obejmuje m. in. zaprojektowanie budowy napowietrznej lub kablowej linii oświetleniowej, w zakresie gwarantującym uzyskanie normatywnych parametrów świetlnych dla pasa drogowego na przedmiotowych odcinkach ulic.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments