Od poniedziałku remont mostu na Słupiance

MZD informuje, że od poniedziałku 16 kwietnia rozpoczyna się remont mostu na rzece Słupiance w Borowiczkach.

  Prace są zaplanowane do 30 sierpnia. Na czas remontu w rejonie ulic Harcerskiej i Raczkowizna będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu. Będą występowały także utrudnienia komunikacyjne.

Remont mostu przeprowadzi firma DOMOST Sp. z o.o. z Małkini Górnej. Roboty drogowe na moście będą prowadzone połówkowo. Ruch będzie odbywał się wahadłowo. (mapa przedstawia czasową organizację ruchu w rejonie mostu w czasie I etapu robót)

Most na Słupiance to niewielki obiekt mostowy o konstrukcji stalowo-żelbetowej w pobliżu dawnej cukrowni w Borowiczkach. Ze względu na stan techniczny wymagał pilnego remontu. Całość prac remontowych obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przywróceniu własności użytkowych i walorów estetycznych. Wymianie ulegnie stalowa konstrukcja wsporcza i płyta chodnikowa, która po odtworzeniu będzie zespolona ze stalowymi dźwigarami. W tym celu zostaną przyspawane specjalne łączniki zapewniające współpracę. Pozostające elementy istniejącego mostu zostaną oczyszczone i zabezpieczone przed korozją. W trakcie remontu zostaną rozebrane i naprawione: ceglane skrzydełka, balustrada, stalowa konstrukcja wsporcza i płyta chodnika oraz nawierzchnia asfaltowa.

 

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments