Jaśniej i bezpieczniej na przejściach dla pieszych w Płocku

Miejski Zarząd Dróg informuje, że rozstrzygnął przetarg nieograniczony na budowę aktywnego oznakowania wraz z doświetleniem przejść dla pieszych na terenie Płocka.

 Do końca listopada poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego zostanie podniesiony na 11 przejściach dla pieszych. To inwestycja związana z realizacją tegorocznego programu MZD „Jasno i Bezpiecznie”. Koszt budowy aktywnego oznakowania i oświetlenia przejść to 261.142,17 zł brutto.

Modernizacja przejść dla pieszych dotyczy jedenastu miejsc zlokalizowanych przy ulicach:

1. Kobylińskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Skłodowskiej.

2. Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kredytową.

3. Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Maszewską/Traktową.

4. Dobrzyńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zglenickiego.

5. Bielskiej w rejonie parkingu przy Starostwie Powiatowym.

6. Przemysłowej w rejonie Galerii Mosty – przejście dwuetapowe.

7. Dworcowej w rejonie skrzyżowania z ul. Lasockiego – 2 przejścia.

8. Dobrzykowskiej w rejonie pętli autobusowej Tokary.

9. Plac Dąbrowskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Zacisze – przejście dwuetapowe.

10. Kolegialnej pomiędzy ul. Misjonarską i Gradowskiego.

11. Sienkiewicza w rejonie skrzyżowania z ul. Kaczmarskiego.

Realizacja inwestycji będzie polegać na montażu nad wskazanymi przejściami dla pieszych jednostronnie lub obustronnie prześwietlanego kasetonu D6, wyposażonego w oprawę doświetlającą przejście (ze źródłem metalohalogenkowym o mocy 250 W) oraz ostrzegawcze pulsatory diodowe LED dla każdego kierunku ruchu – z zasilaniem buforowym (umożliwiającym ich całodobowe funkcjonowanie), umieszczonego na maszcie wysięgnikowym rurowym, z fundamentem betonowym, zasilanego elektroenergetycznym przyłączem kablowym 0,4 kV.

Kasetony prześwietlane ze znakiem D6 będą zasilane elektroenergetycznymi przyłączami kablowymi niskiego napięcia z istniejących obwodów miejskiej sieci oświetleniowej. Podświetlenie tarczy znaków oraz oprawa doświetlająca przejście będą funkcjonować w okresie po zmierzchu – w momencie uruchomienia sieci oświetlenia ulicznego (zasilanie 230 V). Natomiast ostrzegawcze pulsatory diodowe LED fi 200 mm, funkcjonować będą funkcjonować całodobowo (zasilanie 12 VDC). Obudowa znaku o wymiarach 900×900 mm, wykonana będzie z profili aluminiowych malowanych lakierem poliestrowym proszkowym, na kolor szary naturalny. Obudowy będą strugoszczelne i bryzgoszczelne według wymogów określonych dla stopnia ochrony IP55. Lico znaku będzie wykonane z poliwęglanu posiadającego dużą odporność mechaniczną na uderzenia oraz promieniowanie UV. Treść znaku będzie wyklejona folią translucentną kolorową.

Oznakowanie wraz z oświetleniem będzie wprowadzane sukcesywnie w październiku i listopadzie. Termin realizacji całości inwestycji do 30.11.2012 r. Wykonawcą zadania jest firma Alpine-Energie Polska sp. z o.o. ze Świdnicy. Koszt inwestycji to 261.142,17 zł brutto.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments