System KORKONET rozpoczyna działanie w Płocku

Miejski Zarząd Dróg informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego podpisał w imieniu Gminy-Miasta Płock z firmą Petrotel umowę na realizację projektu: „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka w latach 2012 – 2015”.

 

 

W praktyce oznacza to, że obrazy z kamer „KORKONETU” będą ogólnodostępne za pośrednictwem strony internetowej MZD w kwietniu 2012 roku.

Płocki system „Korkonet” będzie obejmował docelowo 30 punktów kamerowych, z których każdy będzie składał się z cyfrowych kamer oraz dodatkowego, niezbędnego osprzętu transmisyjnego. Obraz z kamer systemu będzie prezentowany z prędkością nie mniejszą niż 12,5 kl/sekundę dla każdej z kamer (obraz dynamiczny). Obrazy będą udostępniane w formacie i rozdzielczości umożliwiającej ich publikację w publicznej sieci Internet w rozdzielczości minimum 640×480 pixeli. W ciągu dnia będzie możliwy odbiór obrazów kolorowych, w nocy czarno-białych. Dzięki systemowi kamer rozmieszczonych na kilkunastu ulicach i skrzyżowaniach płocczanie będą mogli on-line monitorować sytuację komunikacyjną w newralgicznych punktach miasta.

Udostępnianie obrazów z kamer systemu KORKONET następować będzie sukcesywnie w najbliższych tygodniach, w miarę powstawania poszczególnych punktów kamerowych. Ostateczny termin udostępnienia obrazów z wszystkich kamer to trzy miesiące od daty podpisania umowy.

Przedmiotem czteroletniej umowy między MZD a Petrotelem jest realizacja zadania „Wizyjny podgląd ulic miasta Płocka w latach 2012 – 2015”, w zakres którego wchodzi:

– dzierżawa systemu „KORKONET” umieszczonego na wyznaczonych odcinkach dróg miasta Płocka, umożliwiającego obserwację obrazów z kamer oraz publikowanie obrazów w publicznej sieci Internet,

– wykonanie modernizacji i rekonfiguracji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego przeprawy mostowej – „Mostu Solidarności”,

– konserwacja i bieżące utrzymanie urządzeń systemu monitoringu wizyjnego mostu zlokalizowanych w obrębie mostu oraz w budynku Urzędu Miasta Płocka, systemu alarmowego oraz urządzeń klimatyzacji sprzętu zainstalowanego w obrębie mostu.

Przedmiot zamówienia obejmuje także wszystkie czynności pomocnicze niezbędne do prawidłowego wykonania powyższych usług.

W przetargu nieograniczonym wystartowały dwie firmy: Petrotel Sp. z o.o. z Płocka i Kartel Tech Import-Eksport z Sierpca. Oferta płockiej firmy w kwocie 129.150 zł brutto rocznie była bardziej konkurencyjna w porównaniu do firmy z Sierpca, która wyceniła swoje usługi na kwotę 182.543,07 zł brutto rocznie.

W okresie testowania pierwszych kamer KORKONETU w 2011 r, które prezentowały jedynie obrazy statyczne odświeżane co kilka sekund, system cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Płocka. Internetowa strona MZD, na której były udostępniane obrazy z kamer notowała rekordową oglądalność sięgająca średnio około 100 tysięcy odwiedzin w miesiącu.

Źródło: Konrad Kozłowski
Specjalista ds. informacji publicznej
Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Skomentuj

comments