MZD o drzewostanie przyulicznym w Płocku

Miejski Zarząd Dróg informuje o zrealizowanych pracach w drzewostanie w pasach drogowych i przy ulicach na terenie Płocka w pierwszej połowie 2012 roku.

 Zgodnie ze statutem MZD jest odpowiedzialny za pielęgnację wysokiej zieleni przydrożnej, w tym usuwanie i sadzenie drzew (również poza pasami drogowymi). Ponieważ ten temat budzi duże zainteresowanie opinii publicznej prezentujemy informacje na temat zrealizowanych prac w drzewostanie przyulicznym w pierwszym półroczu 2012 r.

Prowadzone w imieniu MZD prace w drzewostanie obejmowały:

– pielęgnację wysokiej zieleni przyulicznej w pasach drogowych ulic miasta,

– wycinkę drzew obumarłych,

– frezowanie karp korzeniowych,

– usuwanie odrostów u drzew na pniach i przy korzeniach.

Nasadzenia młodych drzew w roku 2012 będą wykonywane w okresie jesiennym, zarówno w pasach drogowych ulic jak i na terenach gminnych należących do Szkół Podstawowych m. in. w ramach akcji „MZD dla najmłodszych”.

Miejski Zarząd Dróg otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację na zakup materiału roślinnego do nasadzeń w 2012 r. Środki finansowe będą dostępne w IV kwartale, w kwocie blisko 100.000 złotych w ramach zadania „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014.”

Prace wykonane w imieniu MZD w drzewostanie na terenie Płocka do końca maja 2012 roku obejmowały:

– pielęgnację drzew: 936 sztuk

– wycinkę drzew i krzewów: 112 sztuk i 540 m2 krzewów

– frezowanie karp: 92 sztuki

Pielęgnacja drzew była prowadzona w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wykonana zabiegi pielęgnacyjne polegały głównie na usunięciu posuszu, usunięciu odrostów korzeniowych, co w zdecydowany sposób wpłynęło na poprawę estetyki i zwiększyło bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wykonano w ilości 637 sztuk na ulicach: Kutnowskiej (179), Kostrogaj (211), Zglenickiego (66), Dworcowa (71), Łukasiewicza (55), Przemysłowa (29), Gałczyńskiego (25), Wyszogrodzka (1). Pielęgnację drzew w pasach drogowych dróg gminnych wykonano w ilości 299 sztuk głównie na ulicach: Gmury (55), Grabówka (41), Gościniec (36), Rolna (38), Góry (35), Rembielińskiego (19), Urodzajna (15), Browarna (14), K. Wielkiego (14), Ośnicka (8), Mostowa (8). Pozostałe ulice w pojedynczych ilościach: Podleśna, Gradowskiego, Obrońców Westerplatte. Pielęgnacja drzewostanu ze względu na trwający do końca lipca okres lęgowy ptaków jest spowolniona i odbywa się tylko na pojedynczych drzewach, na których nie ma gniazd. Prace związane z pielęgnacją drzewostanu i usuwaniem obumarłych drzew, frezowaniem karp korzeniowych, były finansowane ze środków własnych Miejskiego Zarządu Dróg.

Aktualnie są wykonywane przeglądy drzewostanu w pasach drogowych ulic w celu wytypowania drzew obumarłych. Po skompletowaniu materiałów MZD wystąpi o wydanie zezwoleń na usunięcie drzew, a następnie po otrzymaniu zgody zostanie zrealizowana wycinka drzew obumarłych.

Po okresie zimy 2011/2012 obumarło na terenie Płocka kilkanaście starszych drzew, głównie na ulicach: Zglenickiego 19 sztuk – w większości lipy, Norbertańskiej – 7 klonów o dużych obwodach pni, Powstańców Styczniowych – 5 sztuk klonów jesionolistnych, Chemików – 22 topole włoskie. Zamierające drzewa niekorzystnie wpływają na ocenę stanu zieleni w mieście. Obumieranie drzew to nieuchronny proces, który występuje we wszystkich miastach.

Dobrze przetrwały okres zimy młode drzewa, przy których jesienią 2011 roku wykonano specjalne osłony, mające chronić przed nadmiernym zasoleniem podczas prowadzonej akcji zimowej. Osłony pośrednio przyczyniły się do zabezpieczenia systemu korzeniowego drzew przed mrozem, dzięki czemu około 200 sztuk młodych drzew głównie rosnących w strefie objętej ochroną konserwatorską dobrze przetrwało niskie temperatury, które wystąpiły w zimie 2011/2012 roku. Miniona zima okazała się wyjątkowo groźna dla roślin, ponieważ występowały bardzo niskie temperatury bez śniegu. W Płocku wymarzły prawie wszystkie „różanki”, które przetrwały kilka wcześniejszych zim.

Miejski Zarząd Dróg w 2011 roku łącznie posadził 377 sztuk drzew i 621 sztuk krzewów, nasadzenia te stanowią rekompensatę ekologiczną za wycięte z pasów drogowych obumarłe drzewa. Nowe młode drzewa w chwili sadzenia mają duże obwody pni od 12 do 18 cm i okazałe korony. Chodzi o uzyskanie szybkiego efektu ekologicznego i estetycznego.

Z przykrością należy stwierdzić, że w wyniku aktów wandalizmu na terenie naszego miasta niszczone są młode drzewa (wyłamywanie). Niszczone są również tzw. stelaże, czyli konstrukcje umacniające drzewa w celu lepszego ukorzenienia, zbudowane z palików drewnianych i taśm. W wyniku aktów wandalizmu wyrywana jest część palików, przez co stelaże przestają spełniać swoją funkcję, a konieczne naprawy wiążą się z wydatkowaniem określonych środków finansowych. W okresie zimowym zostało zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu także kilka osłon, które bezzwłocznie zostały odtworzone.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments