Bezpieczniej w Alei Kobylińskiego

Miejski Zarząd Dróg konsekwentnie realizuje w praktyce program „Jasno i Bezpiecznie”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Płocka, głównie pieszych.

 W weekend zostały zainstalowane azyle dla pieszych oraz wykonane w kontrastowych kolorach czerwonym i białym kolejne przejścia dla pieszych na terenie miasta.

Azyle dla pieszych zostały zainstalowane na przejściach dla pieszych w Al. F. Kobylińskiego w pobliżu dyskontów i pływalni miejskiej, gdzie pod koniec ubiegłego roku doszło do kilku tragicznych wypadków. Montaż tego typu urządzeń BRD ma na celu spowolnienie ruchu pojazdów, a także wyznaczyć strefę bezpieczeństwa dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych).

To, a także cztery inne przejścia dla pieszych, zostały także oznakowane w technologii znakowania strukturalnego chemoutwardzalnego grubowarstwowego (ul. I. Mościckiego, Mostowa, A. Gradowskiego, T. Kutrzeby). Kolejnym krokiem zmierzającym do poprawy bezpieczeństwa w Al. Kobylińskiego będzie doświetlenie przejścia dla pieszych oraz montaż Systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) w jego pobliżu.

W Płocku w technologii znakowania strukturalnego chemoutwardzalnego grubowarstwowego oznakowanych zostało w ubiegłym roku 25 najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych, na których nie ma sygnalizatorów świetlnych. Pierwsze urządzenie systemu dyscyplinowania kierowców funkcjonuje od stycznia 2012 r. przy ul. Sierpeckiej. W kwietniu zostały zainstalowane kolejne słupki U-12c uniemożliwiające parkowanie w pobliżu skrzyżowań (ul. Kazimierza Wielkiego, Kolegialna, Kochanowskiego, Słoneczna, Medyczna). Na początku maja zostało wykonane oświetlenie hybrydowe wykorzystujące energię słoneczno-wiatrową na ul. Dobrzykowskiej, doświetlające przejście dla pieszych przy ogródkach działkowych. Wszystkie te działania są elementami tegorocznego programu „Jasno i Bezpiecznie”. Mają na celu podnieść bezpieczeństwo ruchu drogowego w Płocku.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments