Chroń życie, załóż odblask

W niedzielę, w wybranych parafiach na terenie Płocka i Powiatu Płockiego, po Mszach św. rozdawane były elementy odblaskowe. Akcja „Chroń życie, załóż odblask” to wspólna kampania PKN ORLEN, Policji i Kościoła.

 Ponad 84% pieszych zabitych w 2011r. w wypadkach drogowych na mazowieckich drogach, poniosło śmierć po zmierzchu. Mazowsze jest województwem, na obszarze którego ginie co szósta osoba spośród zabitych na polskich drogach. Z przeświadczeniem o konieczności podjęcia szybkich środków zaradczych spotkali się przedstawiciele Policji, PKN ORLEN i Kościoła. Efektem spotkania jest podjęcie decyzji o przeprowadzeniu wspólnej kampanii adresowanej do mieszkańców małych miast i wsi woj. Mazowieckiego pn. „CHROŃ ŻYCIE, ZAŁÓŻ ODBLASK!”

Mecenasem tej akcji non profit jest PKN ORLEN, który poniósł całkowity koszt kampanii, zaś partnerami są Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Mazowiecka Komenda Wojewódzka Policji. Koordynatorem działań z ramienia Kościoła jest Duszpasterz Motocyklistów Diecezji Płockiej. W ramach Kampanii, w niedzielę 28 października, w parafiach na terenie woj. Mazowieckiego, skupiających wsie i małe miasteczka, po każdej Mszy św. były rozdawane elementy odblaskowe.

Okres jesienno – zimowy to czas szczególnie trudny dla pieszych. Wcześnie zapadający zmierzch i zmienne warunki atmosferyczne, piesi ubrani w ciemną odzież, to sytuacje bardzo niebezpieczne, skutkujące znaczącą liczbą wypadków drogowych. Noszenie elementów odblaskowych w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, to dawanie kierowcom samochodów szansy na odpowiednio wczesne zauważenie pieszego czy rowerzysty i w efekcie uniknięcie tragicznych wypadków.

Prowadzone akcje edukacyjno – informacyjne wśród dzieci i młodzieży, pozwoliły na istotną poprawę bezpieczeństwa wśród najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Obecna kampania ma na celu dotarcie do świadomości osób dojrzałych i seniorów. Właśnie te osoby jako piesi lub rowerzyści często po zmroku korzystają z dróg na terenie małych miasteczek i wsi, i stają się ofiarami potrąceń. Jakikolwiek element odblaskowy na ubraniu może tym osobom uratować życie. Policjanci apelują: „CHROŃ ŻYCIE, ZAŁÓŻ ODBLASK!”

Źródło: www.policjaplock.pl

Skomentuj

comments