Podziękowania od Julii

27 188,89 zł to kwota, którą udało się zebrać dzięki Koncertowi charytatywnemu dla Julii. Dziękujemy wszystkim, którzy kupili cegiełki.

 Przypomnijmy. Julka Pietrzak ma 10-lat. Choruje na bardzo rzadką, ciężką i nieuleczalną chorobę genetyczną pn. Rybia Łuska Pęcherzowa, która polega na nadmiernym i nieprawidłowym rogowaceniu naskórka. Odpowiednia pielęgnacja i leczenie mogą złagodzić objawy choroby, jednak trzeba terapię stosować do końca życia i jest ona kosztowna. Jej mama, Elżbieta Kruzińska, szuka różnych sposobów finansowania terapii (m.in. dzięki uprzejmości Stowarzyszenia JESTEM otrzymuje również środki z 1%).

Takim był też pomysł zorganizowania koncertu charytatywnego (28 września w Amfiteatrze) z udziałem: Don Vasyla, VOX JUVENTUTIS – chóru PWSZ, quartetu wokalnego POSITIVE VIBRATIONS oraz Zespołu Pieśni i Tańca WISŁA i firmy Souffle. Bez pomocy firm, które nieodpłatnie świadczyły usługi, i ludzi dobrej woli akcja mogłaby się nie udać.

Dlatego jako współorganizator koncertu, w imieniu Julii i jej mamy oraz w imieniu „Komitetu do przeprowadzenia zbiórki publicznej z siedzibą w Płocku przy ul. Tumskiej 9” dziękujemy:

Urzędowi Miasta Płocka

Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową JESTEM

Drukarni Mediakolor

firmie OPTIS

firmie DES firmie Souffle

Zespołom: VOX JUVENTUTIS, POSITIVE VIBRATIONS oraz ZPiT WISŁA

Wodociągom Płockim (których pracownicy zakupili 100 cegiełek)

Przedsiębiorstwu Robót Drogowych (których pracownicy zakupili 30 cegiełek)

oraz służbie medycznej i płockim mediom, które informowały o akcji.

Źródło: POKiS

Skomentuj

comments