Radosna szkoła – nowe place zabaw

W Płocku w najbliższych tygodniach powstaną przy dwóch szkołach podstawowych place zabaw dofinansowane w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”.

 Po dniu Wszystkich Świętych nastąpi przekazanie placu budowy. Całkowity koszt inwestycji to 376.101,55 zł.

Place zabaw powstaną przy Szkole Podstawowej Nr 11 im. Bolesława Chrobrego przy ul. Kochanowskiego 11 (tzw. „duży plac zabaw”) oraz przy Szkole Podstawowej Nr 13 im. Jana Brzechwy przy ul. Sierpeckiej 15 (tzw. „mały plac zabaw”), zgodnie z zasadami programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pod nazwą „Radosna Szkoła”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania została firma Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy. Umowny termin zakończenia inwestycji zaplanowano do 17 grudnia 2012 r.

W ramach budowy „dużego” i „małego” placu zabaw dla klas I-III zostanie wykonana podbudowa, a następnie zostanie ułożona bezpieczna nawierzchnia elastyczna chroniąca dzieci przed upadkiem z wysokości: 2,5m i 1,5 m w kolorze pomarańczowym. Powstaną elastyczne nawierzchnie ciągów komunikacyjnych w kolorze niebieskim oraz elastyczna nawierzchnia kolorowego GLOBUSA (w kolorach innych niż podstawowe). Plac zabaw będzie wyposażony w urządzenia zabawowe, ławki, kosze, regulamin, a także trawniki i ogrodzenia zgodnie z dokumentacją.

Całkowity koszt inwestycji to 376.101,55 zł. Kwota z budżetu miasta dla obu szkół wynosi 196.801,55 zł. Dotacja celowa na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”: dla SP 11 – 115.450,00 zł; dla SP 13 – 63.850,00 zł.

Natomiast do końca listopada powstanie skwer gier miejskich u zbiegu ulic: Tysiąclecia i Łukasiewicza. To inwestycja w całości realizowana ze środków Gminy – Miasta Płock. Na osiedlu Tysiąclecia zostaną zamontowane: moduł zabawowy dla dzieci, urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych (tzw. siłownia zewnętrzna), stoliki do gier planszowych, ścianka wspinaczkowa, stoliki do tenisa stołowego i elementy małej architektury (ławki, śmietniczki, stojak na rowery). Na skwerze powstanie nawierzchnia z tartanu dedykowana do ćwiczeń ruchowych jogi, tai – chi, tańca. Koszt tej inwestycji to 678.106,00 zł.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments