Nowe ulice, chodniki, parkingi w Płocku

Do października zostanie wyremontowane prawie 40.000m2 dróg i blisko 8.000m2 chodników na kilku płockich osiedlach. To efekt zawartego dziś przez Gminę-Miasto Płock porozumienia z trzema płockim spółdzielniami mieszkaniowymi.

 Prace te nie były ujęte we wcześniejszych planach remontowych. Uroczystego podpisania dokumentów w tej sprawie dokonali Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz prezesi reprezentujący Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową, Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową oraz Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową. W imieniu Gminy-Miasta Płock za realizację porozumień odpowiedzialny jest Miejski Zarząd Dróg.

Dzięki owocnym negocjacjom i otwartości zarządów spółdzielni udało się wypracować konsensus, z którego w efekcie skorzystają przede wszystkim mieszkańcy Płocka. Efektem kilkutygodniowych rozmów jest dzisiejsze spotkanie, podczas którego Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisał w imieniu Miasta Płocka stosowne porozumienia z władzami trzech spółdzielni. W wyniku podjęcia wspólnych i skoordynowanych działań Gmina wykona nowe nawierzchnie jezdni ulic oraz tam gdzie jest to możliwe wybuduje dodatkowe parkingi, natomiast spółdzielnie wyremontują chodniki. Wszystkie działania zostaną skoordynowane w czasie oraz zakresie przedmiotowym. Dzięki temu jesienią infrastruktura drogowa na kilku płockich osiedlach ulegnie istotnej poprawie.

W wyniku porozumienia zawartego z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową reprezentowaną przez Prezesów Lecha Chodkowskiego i Janusza Pawłowskiego Gmina wspólnie ze spółdzielnią zrealizuje prace na osiedlu Podolszyce Północ. Na ulicach: Szarych Szeregów, Łączniczek, Walecznych, Hubalczyków, Baczyńskiego, Sucharskiego, Grota Roweckiego zostanie sfrezowana stara warstwa ścieralna nawierzchni i ułożona nowa, zostaną także wyremontowane chodniki. Tam gdzie będzie to możliwe powstaną nowe miejsca parkingowe. Dla całego tego terenu Gmina zleci opracowanie nowej stałej organizacji ruchu, tak by kompleksowo uporządkować stan oznakowania. Przypominamy, iż do niedawna ulice te były drogami wewnętrznymi, po zmianie statusu na publiczne od 2 tygodni za drogi te odpowiada MZD.

Porozumienie z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową obejmuje także osiedle Międzytorze oraz osiedle Wyszogrodzka. Na osiedlu Wyszogrodzka Gmina wspólnie ze spółdzielnią odnowi nawierzchnię ulicy Podchorążych wraz z chodnikami. Na osiedlu Międzytorze wspólnie zostaną wyremontowane ulice: Lachmana i Banacha. Tutaj zakresie robót zakłada remont nawierzchni ulic oraz chodników, a także budowę od podstaw chodnika w przypadku ul. Banacha. Przypominany, iż niedługo na ulicy Banacha pojawi się również nowe oświetlenie.

W wyniku porozumienia z Płocką Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową reprezentowaną przez Prezesów Jana Rączkowskiego i członka zarządu Zofię Kędzierską zostaną wspólnie zrealizowane przez Gminę i spółdzielnię prace na osiedlu Tysiąclecia. Na ul. Piasta Kołodzieja (na odcinku od ul. Bielskiej do szkoły podstawowej nr 16) Gmina zajmie się remontem nawierzchni ulicy natomiast spółdzielnia wyremontuje chodniki.

W wyniku porozumienia z Młodzieżową Spółdzielnią Mieszkaniową reprezentowaną przez prezesów Jerzego Wolniaka i Ireneusza Pokropskiego wspólnie zostaną zrealizowane prace na osiedlu Wyszogrodzka. Na wschodniej części ul. Maneżowej oraz na pobliskim parkingu zostanie wykonana nowa warstwa ścieralna na drodze.

Porozumienia zakładają realizację zadań ze strony spółdzielni do 14 sierpnia, bądź tam gdzie są to roboty asfaltowe, wykonanie ich w jednym czasie z pracami prowadzonymi przez Gminę. Sygnatariusze porozumień zakładają, że wspólnie uda się zrealizować wszystkie prace do końca października 2012 roku. Oznacza to, że ogółem zostanie wyremontowane prawie 40.000 m2 dróg i blisko 8.000 m2 chodników, których remonty nie były przewidywane na ten rok. Środki jakie MZD w imieniu Gminy-Miasto Płock przeznaczy na remonty szacowane są na około 2,3 mln zł. i pochodzą w części z oszczędności z tegorocznej „Akacji ZIMA” i tegorocznych przetargów.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments