Miasteczko holenderskie w Płocku

Miejski Zarząd Dróg jest pozytywnie nastawiony do projektu budowy wyniesionych tarcz skrzyżowań na osiedlu Parcele.

 

 
 
 

Celem takiego ukształtowania skrzyżowań jest podkreślenie charakteru strefy uspokojonej, tj. brak pierwszeństwa pojazdów przed pieszymi oraz ograniczenie prędkości pojazdów.

Wydział Inwestycji i Remontów Miejski UMP zwrócił się do Miejskiego Zarząd Dróg w sprawie zaopiniowania projektu budowy wyniesionych tarcz skrzyżowań na osiedlu Parcele. Ponieważ tego typu rozwiązania są jeszcze rzadko stosowane w Polsce postaramy się przybliżyć ideę wyniesionych tarcz skrzyżowań, które mają szanse powstać na ulicach: Lisiej, Św. Huberta, Jastrzębiej, Szpaczej, Żurawiej, Drozdowej na osiedlu Parcele. MZD zaprasza mieszkańców Płocka do udziału w sondzie internetowej na temat tzw. „holenderskiego miasteczka” w Płocku.

„DUTCH TOWN” – Pilotażowy projekt uspokojenia ruchu w dzielnicy Włostowice w Puławach i na drodze wojewódzkiej Nr 824 od ul. Skowieszyńskiej do granicy miasta” to nazwa inwestycji, która została ukończona w 2009 roku w Puławach i polegała na eksperymencie, którego celem było skuteczne uspokojenie ruchu tranzytowego i lokalnego. Układ komunikacyjny dzielnicy Włostowice w Puławach jest przebudowywany na wzór rozwiązań stosowanych w holenderskich miastach. Pierwszy tego typu w Polsce projekt przygotowało Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego “EKKOM” Sp. z o.o. Powstałe „Miasteczko holenderskie” jest przyjazne zwłaszcza dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zrealizowany projekt wymusił jazdę z przepisową prędkością. Uspokojeniu ruchu służą między innymi pochylnie, progi zwalniające, wyniesione powierzchnie skrzyżowań. Tego typu rozwiązania stopniowo upowszechniają się w Polsce na drogach osiedlowych i na skrzyżowaniach dróg wewnętrznych centrów handlowych.

Wyniesione tarcze skrzyżowań znane także jako miasteczka holenderskie (Dutch Town) są jednym z podstawowych fizycznych elementów wpływających na uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych. Rozwiązanie polega na zamienieniu całych skrzyżowań w progi spowalniające. Samochód wjeżdżający na skrzyżowanie musi przez to bezwzględnie zwolnić. Takie rozwiązania zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego, pozwalają także zaoszczędzić przestrzeń. Jest to szczególnie istotne w okolicach, gdzie jest zwiększona aktywność dzieci (drogi osiedlowe, szkoły, przystanki autobusów szkolnych itp.), które powinny być szczególnie chronione.

Na ulicach z wyniesionymi tarczami skrzyżowań można zrezygnować z wydzielonej odrębnej ścieżki rowerowej. Jest to możliwe ze względu na to, iż prędkość rowerzystów i samochodów nie różni się znacząco. Ponadto piesi mogą przekraczać skrzyżowanie w jednym poziomie bez schodzenia na jezdnię i wchodzenia z powrotem na chodnik. Takie rozwiązanie wymuszające spowolnienie ruchu popularne w Holandii zmusza kierowców do ostrożniejszej jazdy w miejscach potencjalnych kolizji. W odróżnieniu od stosowanych powszechnie podrzutowych progów zwalniających, takie rozwiązanie jest również mniej obciążające dla zawieszenia samochodów, bardziej ciche i skuteczne także w stosunku do samochodów terenowych i autobusów.

Fot. Stowarzyszenie Rowerowy Toruń
Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments