Inwestycje na Harcerskiej i Traugutta

Na ulicy Harcerskiej kontynuowane są prace związane z budową nowego kolektora kanalizacji deszczowej na ul. wraz z wpustami ulicznymi oraz przyłączami do posesji. Do tej pory wykonano odcinek długości ok. 850 m od początku zakresu tj. ul. Wiosennej w kierunku osiedla Borowiczki. Rozpoczęto również prace związane z przebudową kanalizacji sanitarnej. Od ul. Wiosennej do ul. Łamanej trwają prace związane z budową nowych chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej.  Rozpoczęto również prace związane z budową oświetlenia ulicznego.

Przypominamy, że na rozbudowywanym odcinku ulicy Harcerskiej obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Spółka Akcyjna, ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin oraz HYDROPOL Sp. z o.o. 09-500 Gostynin, ul. Targowa 10b. Zgodnie z podpisaną umową prace potrwają do 16.10.2017 r. Całkowity koszt wykonania zadania to kwota  8.375.999,89 zł (brutto)

Na ulicy Traugutta kontynuowane są prace związane z budową nowego kolektora kanalizacji deszczowej. Do 3 lipca wykonawca robót  wykonał odcinek  o długości  około 170 m. Trwają również prace związane z przebudową ciepłociągu. Przypominamy, że na rozbudowywanym odcinku ulicy R. Traugutta obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

Rozbudowę ul. Traugutta realizuje Firma Remontowo Budowlana Lipowski s.j. Mieczysław i Grzegorz Lipowscy z Płocka. Wartość kontraktu to 1.965.540 zł brutto. Gwarancja na wykonane roboty wynosi 72 miesiące.
Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przepraszamy za utrudnienia.

K. Kozłowski, źródło: MZD

Skomentuj

comments