Razem dla poprawy bezpieczeństwa

Przedstawiciele Straży Ochrony Kolei, Policji, Straży Miejskiej i Polskich Linii Kolejowych spotkali się wczoraj w celu podjęcia wspólnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

 
 
 
 

Spotkanie rozpoczęło się na płockim dworcu PKP. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei poinformowali o zagrożeniach, jakie obserwują w czasie wykonywania swoich obowiązków służbowych. Głównym zagrożeniem jest przechodzenie przez tory w miejscach do tego nie przeznaczonych.

Wspólnie dokonano kontroli dzikich przejść przez tory kolejowe. Miejsca, które wskazali funkcjonariusze SOK, będą kontrolowane zarówno przez funkcjonariuszy Policji jak i Straży Miejskiej podczas codziennych służb patrolowych. Ponadto w celu poprawy bezpieczeństwa, miejsca te mają zostać oznaczone tablicami i znakami informacjami o grożącym niebezpieczeństwie wynikającym z przechodzenia przez tory w miejscu do tego nie przeznaczonym.

Informacje o zagrożeniach będą również przekazywane podczas prelekcji organizowanych przez Policję, Straż Miejską i Straż Ochrony Kolei w szkołach oraz przy okazji innych spotkań z mieszkańcami naszego miasta.

Spotkanie zapoczątkowało wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Pozwoliło na określenie zakresu współdziałania. Kolejne spotkania będą się odbywały już przy okazji organizowania konkretnych wspólnych przedsięwzięć prewencyjnych.

Źródło: KMP Płock

Skomentuj

comments