Trudny czas dla bezdomnych i samotnych

Zbliża się trudny czas dla bezdomnych oraz osób starszych mieszkających samotnie. Jest to czas, w którym Policja odnotowuje znaczną liczbę zgonów osób w wyniku wychłodzenia organizmu.

 Na zamarznięcia szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Dlatego też policjanci właśnie w tym okresie podejmują wzmożone działania prewencyjne mające na celu ochronę takich osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur.

Stałą formą prowadzonych działań są częste prewencyjne kontrole miejsc, w których przebywają osoby bezdomne oraz informowanie ich o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc socjalną i medyczną. W tym celu policjanci dysponują wykazem schronisk i jadłodajni dla bezdomnych mieszczących się na terenie naszego miasta Płocka i powiatu. Poza tym funkcjonariusze na bieżąco współpracują z placówkami pomocy społecznej, przede wszystkim w zakresie wymiany informacji o osobach bezdomnych oraz potrzebujących pomocy.

Funkcjonuje również numer bezpłatnej, całodobowej infolinii 987, pod którym można uzyskać informacje na temat najbliższych schronisk, jadłodajni, czy punktów pomocy medycznej. Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Dlatego też policjanci apelują do wszystkich o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki Policji lub pod nr tel. 997/112 o osobach bezdomnych przebywających w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.), a także osobach leżących na ziemi, ławkach lub przystankach.

Pamiętajmy, że taka informacja może uratować komuś życie.

Wykaz miejsc, w których osoby bezdomne mogą ubiegać się o pomoc:
1.Miejsko Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej zgodnie z właściwością miejscową

2.Katolickie Stowarzyszenie Brata Alberta (wydawanie posiłków w godzinach 7:00-9:00) ul. Kościuszki 5 tel. 24-364-98-20, 24-364-98-84

3.Polski Czerwony Krzyż bezpłatna ciepła odzież w godzinach 8:00-15:00, ul. Misjonarska 22, Tel. 24-364-76-11 wsparcie psychologiczne w każdy wtorek w godzinach 16:00-18:00 w Ośrodku Wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Promyczek” ul. Borowicka 3d, tel. 24 264 83 09.

4.Caritas Diecezji Płockiej ul. Sienkiewicza 34 tel. 24-267-82-40

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku ul. Wolskiego 4 09-400 Płock Sekretariat 24-364-02-10 Dział pracy socjalnej (p.12) 24-364-70-94, 24-364-70-92

6. Noclegownia dla Kobiet i Matek z Dziećmi (placówka dla osób z terenu miasta Płocka) ul. Misjonarska 22, tel. 24-266-89-67

7. Dom dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Hostel dla Bezdomnych Mężczyzn Wymagających Opieki Medycznej (placówka dla osób z terenu miasta Płocka- osoby kierowane są przez MOPS) ul. Sienkiewicza 54, tel. 24-266-39-06.

8. Dom Samotnej Matki Biała 19, tel. (0-24) 261-32-23

9.Punkt Higieny Sanitarnej (bezpłatna łaźnia dla osób bezrobotnych z terenu miasta Płocka) Ul. Medyczna 1, tel. 24-367-19-09 (p. Gostomski)

10. Katolickie Stowarzyszenie Brata Alberta (wydawanie posiłków w godzinach 7:00-9:00) ul. Kościuszki 5 tel. 24-364-98-20, 24-364-98-84

11. Polski Czerwony Krzyż bezpłatna ciepła odzież w godzinach 8:00-15:00, ul. Misjonarska 22, Tel. 24-364-76-11 wsparcie psychologiczne w każdy wtorek w godzinach 16:00-18:00 w Ośrodku Wsparcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Promyczek” ul. Borowicka 3d, tel. 24 264 83 09.

Wyżej wymienione instytucje udzielają pomocy osobom potrzebującym i trzeźwym.

Źródło: KMP Płock

Skomentuj

comments