Rekrutacja: Zostań policjantem

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego.

 

 
 
 Planowane przyjęcia do służby w terminie:

8 maja 2012 roku – 63 miejsca
17 lipca 2012 roku – 116 miejsc
4 września 2012 roku – 32 miejsca
6 listopad 2012 roku – 66 miejsc

w następujących jednostkach:
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu

Komendach Miejskich Policji w:

Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach

Komendach Powiatowych Policji w:
Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
korzystający z pełni praw publicznych posiadający co najmniej średnie wykształcenie posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyły zasadniczą służbę wojskową lub zostały przeniesieni do rezerwy.

Preferowani będą w kandydaci do służby w Policji posiadający wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym dla służby w Policji: prawo, administracja, ekonomia, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby w Policji powinny złożyć OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej Policji/Komendzie Powiatowej Policji właściwej za względu na miejsce zamieszkania lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu ul. 11 – ego Listopada 37/59 (parter) we wtorek, środę, czwartek, w godz. 9 00 – 13 00 tel. 48 345 31 20; 48 345 31 19; 48 345 20 15; 48 345 22 53.

NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji
wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C)
własnoręcznie napisany życiorys
dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru)
pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wyników uzyskanych w toku postępowania kwalifikacyjnego oraz przechowywanie przez okres 5 lat zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm./

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty, książeczkę wojskową na każdorazowe żądanie pracownika doboru. Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub służby kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:
na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)
na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (www.kwp.radom.pl)

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji (Dz. U. nr. 170 poz. 1202 z późn. zm.).
Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Źródło: www.policjaplock.pl

Skomentuj

comments