Kampania “Nie Przegraj”

Fundacja Dzieci Niczyje prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną na temat zagrożeń dzieci i młodzieży komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

 Rozumianym jako wykorzystywanie dzieci do świadczenia usług seksualnych w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści. Głównym celem kampanii jest ograniczenie występowania problemu poprzez podniesienie świadomości społecznej oraz ochronę dzieci i młodzieży przed komercyjnym wykorzystywaniem seksualnym.

Więcej informacji o Kampanii można uzyskać po kliknięciu na stronę: http://fdn.pl/kampania-nie-przegraj

Źródło: www.policjaplock.pl

Skomentuj

comments