Biblioteka im. Zielińskich prosi o wsparcie finansowe

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Płocka i Województwa Mazowieckiego!

 Po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat, Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego, na skutek decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbary Kudryckiej nie otrzymała żadnych środków z budżetu państwa na swoją działalność w 2012 roku.

Decyzja ta pociąga za sobą konieczność zamknięcia jedynej w Płocku i na Mazowszu (poza Warszawą) biblioteki naukowej, która posiada 400 tysięcy woluminów i 15 tysięcy starodruków wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego. Zagrożony jest los tej niezwykle ważnej placówki, która powinna trwać, służyć i rozwijać się dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Zamknięcie Biblioteki i zwolnienie jej pracowników oznacza przerwanie zakupów wydawnictw zwartych (średniorocznie ok. 6 tysięcy woluminów) i prenumeraty bieżącej 240 tytułów prasy, czego już nigdy nie uda się nadrobić. Bez wątpienia spowoduje to uniemożliwienie dostępu do zbiorów 30 tysiącom czytelników w skali rocznej, z których większość to studenci uczelni Płocka, Torunia, Łodzi i Warszawy, a ponadto licznych rzesz uczniów szkół średnich. W konsekwencji ustaną także liczne prace naukowe o charakterze regionalnym i ogólnokrajowym.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sprawia, że Biblioteka im. Zielińskich, która stoi na straży narodowych wartości, dziedzictwa kulturowego, a której zadaniem jest działalność na rzecz upowszechniania nauki, nie może wzorem lat przeszłych, pełnić dalej swej misji na rzecz społeczeństwa.

Dlatego też, w imieniu Biblioteki im. Zielińskich TNP, w tej dramatycznej sytuacji, zwracam się z apelem o udzielenie pilnej pomocy finansowej w jakiejkolwiek wysokości na ratowanie Biblioteki i jej zbiorów. Apeluję zarówno do instytucji, przedsiębiorstw, firm jak i osób prywatnych o to, by dokonanymi wpłatami można było zachować ciągłość zbiorów i dziedzictwo pokoleń.

Za Zarząd TNP
Prezes dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski
Płock, dnia 27 marca 2012 r.

Szanowni Państwo,

zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozliczając swoje dochody za poprzedni rok można przekazać 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. 1% przekazać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku liniowego, ryczałtowcy oraz inwestorzy giełdowi. Mogą to również uczynić emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A.

Towarzystwo Naukowe Płockie od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego i w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania 1% swego podatku na rzecz TNP. Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy ma obowiązek przekazania 1% podatku na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w każdym formularzu zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wystarczy w zeznaniu rocznym wskazać numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) wybranej organizacji. Jeśli zechcą Państwo obdarzyć nas zaufaniem prosimy o wpisanie w formularzu następujących danych –

Numer KRS: 0000136357 oraz obliczonej kwoty 1% podatku.

Społecznie działające od 1820 r. Towarzystwo Naukowe Płockie – jedno z najstarszych w Polsce towarzystw naukowych – nie posiada stałego źródła finansowania. Każda możliwość pozyskania środków jest więc szansą na zapewnienie dalszego bytu Towarzystwu i prowadzonej przez nie Biblioteki im. Zielińskich. Wierzymy, iż sprawy nauki i kultury nie są Państwu obojętne i zechcą Państwo wspomóc nasze stowarzyszenie przekazując 1% swojego podatku. Pragniemy zapewnić, że pozyskane w ten sposób pieniądze spożytkujemy uczciwie, zgodnie z misją i Statutem Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Z góry dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.

Źródło: Towarzystwo Naukowe Płockie

Skomentuj

comments