Projekt “Renowacja zabytkowych map i starodruków”

Jeden z ważniejszych projektów realizowanych przez Towarzystwo Naukowe Płockie w 2012 r. to: „Renowacja zabytkowych map i starodruków Biblioteki im. Zielińskich TNP”.

 Projekt uzyskał dofinansowanie Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach V Edycji Konkursu Grantowego. Fundacja wsparła TNP kwotą 21 000 zł, co stanowiło 80% całkowitych kosztów zadania. Pozostałe środki tj. 5 250 zł pokryto z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu była ochrona unikalnego w skali Płocka, zabytkowego księgozbioru Biblioteki im. Zielińskich poprzez realizację zabiegów konserwacji wybranych obiektów, a tym samym zachowanie dziedzictwa historycznego naszego miasta. Zabytkowe zbiory biblioteczne narażone są bowiem nie tylko na proces naturalnego starzenia się, ale ulegają także chemicznej i biologicznej degradacji. Warunkiem uratowania ich dla przyszłych pokoleń jest prowadzenie systematycznej konserwacji najbardziej zniszczonych woluminów.

W ramach projektu żmudnym zabiegom renowacji poddano siedem XVIII-wiecznych starych druków o tematyce teologicznej i prawniczej, w tym trzy unikalne wydawnictwa z okresu Sejmu Wielkiego, a także dwie mapy: Czech i Gruzji z XVIII i XIX wieku.

Mozolna praca konserwatora polegała na: dezynfekcji, oczyszczaniu, myciu, uzupełnieniu ubytków, wzmacnianiu kart, naprawie lub rekonstrukcji oprawy, prasowaniu i szyciu.

Finał całego projektu stanowi ekspozycja „Nowe oblicze starych druków” prezentowana w dniach 29-31 października 2012 r. w siedzibie TNP. Wystawa obrazuje działania Biblioteki im. Zielińskich w zakresie ochrony jej historycznego księgozbioru. Głównym przesłaniem wystawy było ukazanie „fenomenu konserwacji”. Wystawa nie wyróżnia żadnego z prezentowanych dzieł, wszak wszystkie są zabytkowe i cenne, skupia się natomiast na procesie ich odnowy.

Na wystawie można zobaczyć przede wszystkim starodruki i mapy odrestaurowane w ramach projektu dofinansowanego przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka” w 2012 r. Oprócz nich pokazujemy inne ciekawe zabytki piśmiennictwa, reprezentujące różnorodną formę, treść, miejsce i czas powstania, odrestaurowane w ciągu ostatnich lat dzięki dotacjom m.in. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Miasta Płocka.

Wszystkie prezentowane woluminy, bez wyjątku, to cenne zabytki polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, wszystkie łączy też jedno – mogły odzyskać dawny blask i ujrzeć światło dzienne dzięki pieczołowitym zabiegom renowacji. Aby uzmysłowić ogrom wykonanych prac w stosunku do stanu pierwotnego zniszczonych obiektów, wystawę uzupełniają opisy i zdjęcia z dokumentacji konserwatorskiej oraz fotografie ukazujące benedyktyńską pracę konserwatora. Prezentujemy również kilka ksiąg „po przejściach”, które w opłakanym stanie wciąż oczekują na swoje „nowe życie”.

Źródło: TNP

Skomentuj

comments