Cyfryzacja archiwalnej prasy Biblioteki im. Zielińskich TNP

petroechoW okresie luty – październik 2013r. Towarzystwo Naukowe Płockie realizowało zadanie publiczne dofinansowane ze środków Miasta Płocka pn. „Cyfryzacja archiwalnej prasy Biblioteki im. Zielińskich TNP”.

Projekt wziął udział w konkursie dla organizacji pozarządowych ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Płocka zyskując akceptację i dofinansowanie w wysokości 12 600 zł.

Jest to kolejne z szeregu przedsięwzięć wpisujących się w długofalową, realizowaną od 2002 r., działalność digitalizacyjną Biblioteki im. Zielińskich. Sukcesywnie powiększana baza obiektów cyfrowych liczy obecnie ponad 8 000 obiektów. Do tej pory dzięki wsparciu różnych instytucji udało się zdigitalizować wiele cennych jednostek prasy, starych druków, archiwaliów. Na przykład wartość dofinansowania zadań tego rodzaju przez Miasto Płock w ciągu ostatnich 5 lat wyniosła 88 600 zł.

Tym razem cyfryzacji poddano 20 woluminów tygodnika „Petro-Echo” z lat 1963-1992. Jest to niezwykle ważne, regionalne czasopismo wychodzące w Płocku w latach 1963-2000. Początkowo tygodnik był publikowany przez Komitet Zakładowy PZPR Mazowieckich Zakładów Rafineryjno-Petrochemicznych. Opisywał przede wszystkim problemy kombinatu, ale też sprawy miasta i jego mieszkańców, w większości pracowników zakładu. Tytuł cieszył się znaczną poczytnością wśród płocczan dzięki bogatym informacjom lokalnym, podejmowaniu działań interwencyjnych oraz integrowaniu starych i nowych mieszkańców Płocka. Od 1967 r. pismo stało się organem Samorządu Robotniczego MZRiP.

Biblioteka im. Zielińskich jako jedyna placówka posiada komplet roczników tego wydawnictwa. W ramach zadania wykonano digitalizację (działanie to obejmuje skanowanie, obróbkę cyfrową, zapis elektroniczny) 20 woluminów gazety z lat 1963-1992, ale w planach, w miarę pozyskiwania nowych środków, jest konwersja pozostałych roczników. Obecnie cyfrową wersję „Petro-Echa” płocczanie mogą przeglądać w czytelni multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich (Płock, pl. Narutowicza 2).

Upowszechnianie archiwalnych zbiorów w formie elektronicznej zapewnia mieszkańcom Płocka nie tylko szerszy dostęp do informacji, ale również przyczynia się do ochrony księgozbioru Biblioteki im. Zielińskich i zachowania go dla przyszłych pokoleń płocczan. Należy podkreślić, że szczególnie ważne jest zabezpieczanie materiałów regionalnych, w tym płockiej prasy, ponieważ często są to zbiory jednostkowe, znajdujące się wyłącznie w zasobach Biblioteki im. Zielińskich TNP. Do takich należy też komplet roczników lokalnego tygodnika „Petro-Echo”.

Zadanie „Cyfryzacja archiwalnej prasy Biblioteki im. Zielińskich TNP” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka.

Źródło: Towarzystwo Naukowe Płockie

Skomentuj

comments