Koncert Kameralnego Zespołu Wokalnego POKiS

KAMERALNY ZESPÓŁ WOKALNY powstał we wrześniu 2003 roku. Składa się z ośmiu osób, w tym dwojga instruktorów – Sławomira Gałczyńskiego i Elizy Łochowskiej.

 
 
 
 
Z zespołem od początku współpracuje pianista dr Jarosław Domagała. W repertuarze grupy jest około 90 utworów, a wśród nich: muzyka dawna, utwory świeckie i religijne, w tym negro spirituals, opracowania pieśni popularnych, oraz kolędy polskie i obce. Niedawno dołączyły do nich utwory płocczanina, wybitnego kompozytora ks. Eugeniusza Gruberskiego, które zaprezentowane zostaną podczas tego koncertu.

EUGENIUSZ GRUBERSKI (1870-1923) – ksiądz, muzykolog, publicysta. Po ukończeniu płockiego seminarium duchownego zdobywał wykształcenie z zakresu muzyki kościelnej. Reformator śpiewu kościelnego w Diecezji Płockiej. W latach 1906-1914 był redaktorem jedynego w Królestwie Polskim czasopisma poświęconego muzyce kościelnej „Śpiew kościelny”, redaktor „Kalendarza dla organistów”. Kompozytor utworów religijnych i świeckich.

Do ważniejszych utworów należą: Mazurek salonowy, Nokturn C-moll, Nokturn Gis-moll, Msza ku czci św. Zygmunta, Msza Jednogłosowa Straszliwego Majestatu Pana, Kantata ku czci św. Cecylii, Kantata na powitanie XX wieku. (źródło: „Płock od A do Z” Jerzego Stefańskiego)

20.04.2012  godz. 18.00
MIEJSCE: OPACTWO POBENEDYKTYŃSKIE / PŁOCK

Źródło: POKiS

Skomentuj

comments