Droga rowerowa, to nie ścieżka spacerowa!

Rozpoczęła się kampania informacyjna Urzędu Miasta Płocka i Katolickiego Radia Płock, która jest adresowana głownie do pieszych w Płocku.

Strategicznym celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom Płocka, że drogi rowerowe są przeznaczone dla rowerzystów, a nie dla pieszych.

Akcja społeczna Droga rowerowa, to nie ścieżka spacerowa! potrwa do jesieni. W okresie od maja do września  zostanie podjętych szereg działań o charakterze informacyjnym i edukacyjnym, których podstawowym celem jest poprawa świadomości mieszkańców Płocka na temat zasad korzystania z dróg rowerowych.

Przede wszystkim chodzi o uświadomienie, że:
– drogi rowerowe zgodnie z prawem o ruchu drogowym są przeznaczone dla rowerów, a nie dla pieszych,
– spacerowanie po drogach rowerowych jest niebezpieczne zarówno dla pieszych, jak i dla rowerzystów,
– jazda na rolkach, na deskorolce, spacerowanie z wózkiem po drodze rowerowej jest niedozwolona,
– za chodzenie po drodze rowerowej grożą pieszym sankcje karne.

Przez podjęcie działań o charakterze informacyjnej kampanii społecznej organizatorzy chcą zwrócić uwagę na często bagatelizowany problem oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa wśród pieszych i rowerzystów w Płocku.

W akcji wezmą udział znane w Płocku osoby publiczne, a także płocczanie na co dzień korzystający z rowerów. W czasie akcji plenerowych organizatorzy będą rozdawać ulotki informacyjne. Pojawią się bilboardy oraz reklamy na ekranach diodowych, a także będą organizowane spotkania i akcje plenerowe z udziałem rowerzystów i pieszych. Na falach Katolickiego Radia Płock (104,3FM) będą cyklicznie emitowane audycje z udziałem m. in. policjantów, strażników miejskich i rowerzystów o szeroko rozumianej tematyce rowerowej.

Organizacja kampanii społecznej Droga rowerowa, to nie ścieżka spacerowa! ma także związek z wdrożeniem „Programu zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 r”. w wyniku,  którego zaplanowana jest poprawa istniejącej infrastruktury rowerowej oraz budowa nowych ścieżek rowerowych w Płocku. W ciągu najbliższych 3-4 lat powstanie w Płocku około 35 km nowych dróg i szlaków rowerowych. Nastąpi połączenie z Płockiem trasami rowerowymi ościennych gmin: Łąck, Biała Stara, Radzanowo, Słupno, a także zostaną połączone już istniejące trasy rowerowe w granicach administracyjnych miasta. Te inwestycje będą realizowane przez Miejski Zarząd Dróg, Wydział Inwestycji i Remontów Oddział Przygotowania i Realizacji Inwestycji UMP oraz Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych.

Organizatorzy kampanii

Urząd Miasta Płocka, Katolickie Radio Płock

Partnerzy

Komenda Miejska Policji w Płocku, Straż Miejska w Płocku, Fundacja Bezpieczne Miasto Płock, Infracom, Ostre.SKIBEK.pl

Patronat medialny

Tygodnik Płocki, PortalPlock.pl, Wirtualny Płock, Płock for You, MiastOżyje

Skomentuj

comments