Bezpieczniej na ul. Gmury

Gmina – Miasto Płock rozpoczęła prace związane z poprawą warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na ulicy Gmury.

 Gmina – Miasto Płock rozpoczęła prace związane z poprawą warunków bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na ulicy Gmury. Zadanie zrealizuje Miejski Zarząd Dróg działający w porozumieniu z Zakładem Usług Miejskich Muniserwis do 30 listopada 2012 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.955.000 zł brutto.

Głównym celem zadania pod nazwą: „Demontaż starych płyt drogowych typu MON i ułożenie nawierzchni z nowych płyt drogowych typu MON o wymiarach 1,5x3m na posypce cementowo-piaskowej wraz z podniesieniem niwelety drogi w granicach 0,00-0,60m, w obrębie pasa drogowego ul. Gmury na odcinku 1156 m.b.” jest poprawa warunków bezpieczeństwa i umożliwienie ewentualnej ewakuacji mieszkańców ul. Gmury na wypadek bezpośredniego zagrożenia powodziowego.

W ramach prowadzonych prac w okresie od czerwca do listopada 2012 r.:
– zostaną zdemontowane stare płyty drogowe;
– zostaną ułożone nowe płyty drogowe typu MON o wymiarach 15x150x300 cm
na podsypce cementowo-piaskowej;
– zostanie podniesiona niweleta drogi w granicach 0,00-0,60m poprzez usypanie i
zagęszczenie pospółki.

Przebudowywany odcinek ul. Gmury ma długość blisko 1,2 km i szerokość od 4,5 do 6 m. Wysokość planowanej zmiany niwelety drogi w poszczególnych miejscach jej przebiegu jest uzależniona od obecnego usytuowania. Usunięcie drzew jest związane z ich bezpośrednim oddziaływaniem na inwestycję i jest bezwzględnie konieczne. Planowane zakończenie robót ma nastąpić do 30 listopada i jest w znacznym stopniu uzależnione od warunków atmosferycznych.

MZD Płock

Skomentuj

comments