Wznowienie robót drogowych na skrzyżowaniu Targowa-Bielska

W środę 10 kwietnia rozpoczną się intensywne roboty drogowe związane z przebudową skrzyżowania Bielska – Targowa na odcinku drogi krajowej DK60, w ramach pierwszego odcinka od strony północno-zachodniej (Etap I).

 Prace potrwają do końca sierpnia. Należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu w rejonie trwającej inwestycji. Przypominamy, że w rejonie ulicy Bielskiej i Targowej już obowiązuje czasowa organizacja ruchu.

W najbliższym czasie powstaną tymczasowe drogi techniczne, po których będzie odbywał się ruch pojazdów i pieszych. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej organizacji ruchu. Podczas robót dotyczących wykonania drogi tymczasowej przewiduje się jednostronne zwężenie jezdni ul. Bielskiej wygrodzone tablicami U-21b oraz oznakowanie znakami A-14 „roboty drogowe”, A-12b „zwężenie jezdni”, A-12c „zwężenie jezdni”, B-33 „ograniczenie prędkości do 30km/h”, B-25 „zakaz wyprzedzania”. Na zaporach będą umieszczone światła ostrzegawcze w kolorze żółtym zasilane z niezależnego źródła.

Prace przygotowawcze, polegające na usunięciu drzew miały miejsce w marcu. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne wstrzymano prace ziemne. Planuje się, że korytowanie pasa drogowego pod drogi techniczne rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu.

Etap I – ul. Bielska strona północno-zachodnia

Roboty drogowe będą prowadzone po północno-zachodniej stronie ul. Bielskiej (DK60). Ruch pojazdów odbywać się będzie częściowo po istniejącej jezdni oraz po drodze tymczasowej z masy bitumicznej wykonanej w pasie zieleni po stronie południowo-wschodniej. W rejonie skrzyżowania zostaną wykonane poszerzenia na łukach. Szerokość drogi tymczasowej będzie wynosiła 2x3m . Ruch pieszych odbywać się będą po istniejącym chodniku. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Wjazd na giełdę będzie możliwy wyłącznie od ul. Targowej.

Etap II – ul. Targowa i ul. Bielska strona południowo-wschodnia

Roboty wykonywane będą po południowo-wschodniej stronie ul. Bielskiej oraz na zachodnim odcinku chodnika ulicy Targowej. Ruch pojazdów odbywać się będzie po wykonanej w I etapie jezdni o szerokości 2x3m. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanym w I etapie chodniku.

Etap III – skrzyżowanie ul. Bielskiej z Targową

Roboty będą wykonywane na skrzyżowaniu ulic Bielskiej i Targowej. Ulica Targowa na około 3 tygodnie zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Bielskiej do stacji benzynowej Bliska. Zostanie wyznaczony objazd do ul. Targowej ulicami: Bielska – Jachowicza – Otolińska – Targowa. Ruch pojazdów wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanej w I etapie jezdni o szerokości 2x3m. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanym w I etapie chodniku.

Etap IV – ul. Targowa

Roboty będą wykonywane na niewykonanym odcinku ul. Targowej. Ulica Targowa pozostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Bielskiej do stacji benzynowej Bliska. Będzie obowiązywał wyznaczony objazd do ul. Targowej ulicami: Bielska – Jachowicza – Otolińska – Targowa. Ruch po ul. Bielskiej odbywać się będzie po nowej, wykonanej jezdni. Ruch pieszych wzdłuż ul. Bielskiej odbywać się będzie po wykonanych nowych chodnikach.

Docelowo po przebudowie skrzyżowania ulic Bielskiej z Targową, ul. Bielskiej na odcinku 400 m i ul. Targowej na odcinku 120 m zmianie ulegnie geometria skrzyżowania. W efekcie na ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego do ul. Targowej powstaną dwa pasy ruchu w kierunku do miasta.

Zostanie wykonana także nowoczesna sygnalizacja świetlna z pełną akomodacją, która będzie zsynchronizowana z przejazdem kolejowym na ul. Bielskiej tak, aby optymalnie sterowała potokami ruchu samochodów w przypadku zamknięcia rogatek na przejeździe. Dodatkowo powstanie także lewoskręt z ul. Bielskiej w Targową dla kilku pojazdów. Zostaną wykonane nowe nawierzchnie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. W ramach robót przebudowane zostaną oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa i teletechniczna.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments