Rozpoczęła się przebudowa ul. Łukasiewicza przy PKN ORLEN

Miejski Zarząd Dróg informuje, że rozpoczęła się zapowiadana w grudniu 2011 r. przebudowa fragmentu ul. Łukasiewicza na odcinku od wjazdu na zajezdnię autobusową przy bramie nr 2 do wyjazdu z parkingu nr 3.

 Inwestycja w całości jest realizowana przez PKN ORLEN w ramach umowy z Gminą Miastem Płock.

Przebudowa ul. Łukasiewicza w rejonie bramy nr 2 i parkingu nr 3 polega na korekcie zjazdów na parkingi oraz zajezdnię autobusową przy bramie nr 2. Zostanie także wykonana korekta wysp rozdzielających ruch w tym rejonie, a w konsekwencji dojdzie także do zmiany organizacji ruchu. Inwestycja, której celem jest usprawnienie ruchu drogowego w tej części miasta, zostanie sfinansowana w całości przez PKN ORLEN, który jako inwestor zawarł stosowną umowę z Gminą Miastem Płock.

Zgodnie z dokumentacją inwestora planowane zakończenie robót ma nastąpić najpóźniej do 31 maja 2012 r. W tym okresie należy spodziewać się utrudnień w ruchu w tej części miasta.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments