Remont Bielskiej i przebudowa skrzyżowań na Podolszycach od 5 listopada

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od poniedziałku 5 listopada rozpoczną się roboty drogowe związane z odnowieniem nawierzchni na ul. Bielskiej oraz przebudową skrzyżowań na Podolszycach.

 W związku z pracami zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Apelujemy o zachowanie ostrożności.

Remont ulicy Bielskiej zostanie przeprowadzony od granic administracyjnych miasta do okolic ul. Jędrzejewo (odcinek blisko 2 km od km 15+447 do km 17+184,48), czyli do planowanego węzła „Bielska” projektowanej drogi łączącej rondo Wojska Polskiego – ul. Otolińską – ul. Biellską – ul. Długą. Koszt remontowanego odcinka ulicy Bielskiej to 3.640.000 zł. Ta inwestycja jest dofinansowana z budżetu państwa kwotą 1.640.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Intensywne prace drogowe i związane z tym utrudnienia na ul. Bielskiej rozpoczną się od poniedziałku 5 listopada. Zakończenie inwestycji jest planowane do 15 grudnia.

W ramach remontu odcinka ul. Bielskiej od granic administracyjnych miasta do okolic ul. Jędrzejewo zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa, która zostanie wzmocniona dla kategorii ruchu KR5. Zostanie także poszerzony pas ruchu do szerokości 3,25m oraz poprawione odwodnienia nawierzchni przez ścięcie poboczy gruntowych i wykonanie nowych z kruszywa łamanego.

Realizacja tej inwestycji będzie powodować utrudnienia w ruchu pojazdów. Aby ograniczyć do minimum uciążliwości zostanie wprowadzony w dni powszednie ruch wahadłowy na poszczególnych remontowanych odcinkach. Prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni będą prowadzone w weekendy. W tym czasie będzie dochodziło całkowite wyłączanie ulicy Bielskiej z ruchu i wyznaczenie objazdów.

Na Podolszycach (strona wschodnia) przebudowane zostaną skrzyżowania w pobliżu galerii Wisła i CH Panorama. Do końca roku powstaną dwa nowe ronda, pas do zawracania oraz zostanie poprawiona geometria skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II przy galerii Wisła. Dwa nowe ronda powstaną na obecnie istniejących skrzyżowaniach ulic Jana Pawła II – Czwartaków (przy galerii Wisła) i skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Sikorskiego – Batalionu Parasol (przy CH Panorama). Zostanie także przebudowany niewielki odcinek ul. Wyszogrodzkiej tak, aby wybudować jezdnię do zawracania na wschodnim wlocie ulicy.

Rondo przy galerii Wisła będzie miało średnicę 41 m, powstanie wyspa środkowa o średnicy 19 m otoczona metrowym pierścieniem. Szerokość jezdni będzie miała 10 m. Rondo na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Sikorskiego – Batalionu Parasol będzie nieco mniejsze. Jego średnica będzie miała 30 m, a szerokość jezdni to 7,5 m. Powstanie także przejezdna wyspa środkowa o średnicy 15 m.

Zakres zmian na ul. Wyszogrodzkiej dotyczy przebudowy odcinka 122+418km do 122+778km. Oprócz korekty geometrii skrzyżowania ulic Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II w zakresie lewo- i prawoskrętów zostanie wybudowana jezdnia do zawracania na wschodnim wlocie ul. Wyszogrodzkiej o szerokości 10 m, promieniach 5,5 i 11,5 m wraz z korektą lewoskrętu.

Termin realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową został wyznaczony na 15 grudnia. Prace wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Płock, które wygrało przetarg na realizacje tego zadania. Koszt inwestycji 1.844.465,09 zł brutto.

Źródło: Urząd Miasta Płocka 

Skomentuj

comments