XIX Festiwal Muzyki Jednogłosowej

Festiwal Muzyki Jednogłosowej na stałe zakorzenił się w życiu kulturalnym miasta Płocka. Jego naczelną ideą jest prezentowanie najstarszych zabytków chrześcijańskiej kultury muzycznej.

 W ciągu minionych dziewiętnastu lat w murach katedry płockiej gościliśmy najwybitniejszych wykonawców tego rodzaju muzyki. Od kilku lat, obok chorału gregoriańskiego głównej i najstarszej formy muzycznej liturgii rzymskiej, w ramach naszych wieczornych spotkań z muzyką Średniowiecza prezentujemy również muzykę kościołów wschodnich. Także podczas tegorocznej XIX edycji Festiwalu nie zabraknie muzyki, którą tworzono na potrzeby liturgii bizantyjskiej. Podobnie jak w latach poprzednich, tegoroczną edycję Festiwalu Muzyki Jednogłosowej zainauguruje wieczorne spotkanie z chorałem gregoriańskim. Schola Gregoriańska Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina zaprezentuje najpiękniejsze śpiewy chorałowe okresu Wielkiego Postu.

15 marca (piątek)
godz. 19 – XIX Festiwal Muzyki Jednogłosowej: Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti (Polska) – „ECCE QUOMODO MORITUR IUSTUS (Męka Pańska)” w śpiewie gregoriańskim i ambrozjańskim. Miejsce: Bazylika Katedralna.

Zespół Mulierum Schola Gregoriana CLAMAVERUNT IUSTI powstał w marcu 2007 roku. Śpiewają w nim absolwentki specjalności muzykologia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studentki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zespół zajmuje się wykonywaniem i popularyzacją śpiewu gregoriańskiego stosując owoce zaawansowanych studiów nad antycznymi rękopisami pochodzącymi z IX-XI wieku w praktyce wykonawczej. Proponowana interpretacja zapisów neumatycznych in campo aperto respektująca kryteria semiologiczne jest więc nie tylko historycznie prawdopodobna, ale również umotywowana naukowo. Zespół stara się kroczyć ścieżką wyznaczoną przez Dom Eugene Cardine’a i jego uczniów. Występując w kraju i poza jego granicami, Schola daje samodzielne koncerty oraz bierze udział w uroczystych liturgiach. Mulierum Schola Gregoriana swoją działalnością wpisuje się w nurt badań nad śpiewem gregoriańskim i muzyką polskiego średniowiecza. Kierownikiem artystycznym i dyrygentem jest Michał Sławecki.

16 marca (sobota)
godz. 19 – XIX Festiwal Muzyki Jednogłosowej: VOCAME (Niemcy). Miejsce: Bazylika Katedralna.
W drugim dniu Festiwalu wystąpi w Płockiej Katedrze znakomity kwartet niemiecki VocaMe. Ta grupa śpiewacza specjalizuje się w wykonywaniu starożytnej muzyki pozaliturgicznej niemieckiej i obcej. Podczas sobotniego koncertu najpierw wysłuchamy zupełnie nieznanych w naszym kręgu kulturowym śpiewów bizantyjskiej kompozytorki Kassi. Kassia (zwana również Kassiane, Kassiani, Casia, Ikasia, Cassia, Cassiane, Kassiana lub Eikasia,), była bizantyjską opatką, poetką, kompozytorką i hymnografką. Jest pierwszą, znaną z imienia, średniowieczną kobietą kompozytorką. Jednym z nielicznych zespołów, który wykonuje jej kompozycje jest właśnie grupa wokalna VocaMe, którą kierują Sigrid Hausen oraz Michael Popp. Interpretacje zespołu wywołują zawsze bardzo żywiołową reakcję publiczności a krytycy podkreślają profesjonalizm i doskonałe prezentowanie tej niełatwej muzyki. Jedna z niemieckich gazet po koncercie, który odbywał się jesienią 2011 w Bonn napisała, że „jeśli chcemy usłyszeć prawdziwą muzykę niebiańską to właśnie śpiew VocaMe daje o niej wyobrażenie”. W repertuarze grupy znajdują się liczne kompozycje Kassii, jej hymny i tropariony oraz dzieła św. Hildegardy z Bingen, które usłyszymy w drugiej części sobotniego koncertu.

17 marca (niedziela)
godz. 19 – XIX Festiwal Muzyki Jednogłosowej: KALOPHONIA (Ukraina). Miejsce: Bazylika Katedralna.
W niedzielny wieczór będziemy gościć ośmioosobowy chór ze Lwowa, którzy zaprezentuje inne oblicze muzyki Kościoła wschodniego. Zaprezentują oni muzykę liturgiczną Cerkwi unickiej, śpiewy greckie oraz staro ruskie. Oprócz śpiewów monodycznych, które praktykowano w Kościele Wschodnim aż do XVI w. nasi goście zaprezentują najstarszy liturgiczny repertuar wielogłosowy. Członkami Zespołu są śpiewacy Filharmonii Lwowskiej. Każdy z ich występów to prawdziwa uczta dla melomanów.

Zespół “Kalophonia” (z języka greckiego pięknie brzmiący) został stworzony przy katedrze muzycznej ukrainistyki i mediewistyki Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Lysenki w r. 2001 dla odnowienia dawnych tradycji ukraińskiego śpiewu cerkiewnego. W repertuarze zespołu zostały dawne monodyczne śpiewy, zafiksowane “notacja kijowska” dopiero w 16-17 st., a także wielogłosowa muzyka cerkiewna 17-19 st. Zespól uczestniczył w Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Dubno (2006), w Starosądeckim Festiwalu Muzyki Dawnej (2007), w Festiwalu Muzyki Cerkiewnej “Salezjańskie Lato” w Przemyślu (2008-2010), w Wędrownym Festiwalu Filharmonii Łódzkiej “Kolory Polski” (2009), w Festiwalu Muzyki Dawnej we Lwowie (2003-2010) i in. Zespól zrealizował szereg nagrań płytowych: “Postowe śpiewy ukraińskich irmolohionow 16-17 st.” (2006), “O. Mychajlo Werbyckyj. Pieśni dla męskich kwartetów” (2010). Kierownik artystyczny zespołu: o. diakon Taras Hrudowyj.

O. diakon Taras Hrudowyj urodził się w r. 1975 w Budapeszcie. W r. 1995 ukończył Państwowa Szkole Muzyczna II st. im. W. Kosenki w Żytomierzu w klasach muzykologii i dyrygentury. W r. 2000 ukończył Lwowska Akademie Muzyczna im. M. Lysenki w klasie dyrygentury chóralnej adj. Y. Hnatowskiego, w r. 2003 – Wydział Prawa Międzynarodowego Lwowskiego Uniwersytetu, w r. 2004 – Lwowską Boguslowska Akademie. Studiował praktyki dawnego śpiewu w kursach mistrzowskich Michaela Pospisila (2002, 2003, 2004), Tadeusza Czechaka (2004), Tatjany Polt-Lucenko (2004, 2009, 2011), Bohdana Szweda (2005). Artystyczny Dyrektor sali im. S. Ludkiewicza Lwowskiej Filharmonii Muzycznej. Kierownik zespołu “Kalophonia” z 2003 r.

Źródło: POKiS

Skomentuj

comments