Powstanie akustyczna mapa Płocka

Przepisy prawa dotyczące ochrony środowiska obligują także Gminę – Miasto Płock, aby do czerwca 2012 roku wykonać akustyczną mapę miasta. Kolejnym krokiem jest opracowanie programu naprawczego obniżającego poziom hałasu. Wszystko po to, aby w Płocku było ciszej.

Wydział kształtowania środowiska UMP zlecił specjalistycznej firmie przeprowadzenie badań hałasu w Płocku. Do monitorowania poziomu hałasu przepisy zobowiązują także zarządców dróg. MZD zlecił dodatkowo pomiar hałasu w ośmiu punktach, o odpowiednio wysokim natężeniu ruchu, których lokalizację precyzyjnie określa stosowne rozporządzenie. Badania  przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia w punktach wskazanych przez MZD wykazały, że w pięciu miejscach dopuszczalne normy są przekroczone. Tworzona obecnie akustyczna mapa Płocka wykaże inne miejsca, w których jest zbyt głośno. Po opracowaniu mapy, samorząd zleci następnie opracowanie szczegółowego i kompleksowego programu naprawczego.

Wyniki pomiarów dla MZD

ul. Kutnowska68,8 db w dzień i 66,1 db w nocy,
ul. Wyszogrodzka (przy ul. Paśniki) – 66,6 w dzień i 61,7 db w nocy,
ul. Wyszogrodzka (za salonem Forda, a przed PKO) – 71,4db w dzień i 64 db w nocy,
ul. Dobrzyńska66,7 w dzień, 60 db w nocy,
ul.  Otolińska67,3 db w dzień i 62,5 db w nocy,
al. Piłsudskiego na wysokości ul. Piaska – 72db w dzień i 66,6 db w nocy ,
Trasa ks. J Popieluszki70,7 db w dzień i 63,7 w nocy,
ul. Bielska (za przejazdem kolejowym w kierunku lotniska) – 67,8 db w dzień i 65,5 db w nocy.

Normy hałasu zostały przekroczone w pięciu miejscach (punkty pomiarowe nr 1, 2, 4, 5, 6) w terenie otoczonym budownictwem mieszkaniowym – w ciągu dnia, normy dopuszczają hałas na poziomie 60 decybeli, natomiast w nocy – 50 db. Nie było przekroczenia norm w punktach pomiarowych nr 3, 7, 8 – wokół wskazanego punktu pomiaru w środku miasta są budynki usługowe lub przemysłowe, albo są to tereny niezabudowane.

Spodziewaliśmy się, że wyniki badań potwierdzą nasze przypuszczenia na temat podwyższonego poziomu hałasu. Akustyczna mapa Płocka, a w oparciu o nią opracowany w przyszłości program naprawczy wskaże jakie kompleksowe działania należy podjąć na terenie miasta, aby obniżyć poziom hałasu. Kroki już podjęte przez MZD i rozwiązania które chcemy wdrożyć w tym  roku, przyczynią się do obniżenia poziomu hałasu generowanego przez ruch pojazdów w Płocku – informuje Konrad Kozłowski, rzecznik prasowy MZD.

Już w pierwszych tygodniach funkcjonowania preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów w Płocku i wprowadzeniu wzmożonych kontroli Inspekcji Transportu Drogowego udało się w znaczny sposób ograniczyć ruch ciężki ulicami Płocka. Przewoźnicy przeładowujący ciężarówki, z obawy przed wysokimi karami sięgającymi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych, od około 2 tygodni omijają Płock. W pierwszych dniach po uruchomieniu systemu preselekcji przez wagę w ciągu doby przejeżdżało kilkanaście przeładowanych pojazdów. Podczas 48 godzinnej akcji ITD w dniach 3-4 stycznia inspektorzy zatrzymali już tylko jeden przeładowany pojazd, a kara administracyjna nałożona na zagranicznego przewoźnika wyniosła blisko 6 tysięcy złotych zasilając budżet Płocka. Takie działania inspektorzy ITD będą przeprowadzać w Płocku regularnie.

Kolejnym krokiem do obniżenia poziomu hałasu jest także właściwa organizacja ruchu, która umożliwia płynną jazdę. Przebudowa sygnalizacji świetlnych i montaż sekundników w 2011 r. oraz planowana przez MZD na  2012 rok przebudowa skrzyżowań w ciągu Kobylińskiego – Jachowicza – Piłsudskiego – Wyszogrodzka wpłynie na poprawę płynności ruchu w Płocku, co w konsekwencji zmniejszy także uciążliwy hałas drogowy.

Doświadczenia Warszawy pokazują, że w przypadku bardzo zniszczonych ulic hałas można zredukować nawet dwukrotnie. W trakcie remontów płockich ulic – tzw. weekendówek (w 2012 roku są planowane weekendowe remonty ulic Sienkiewicza, Bielskiej i Dobrzykowskiej) będzie wykorzystywany tzw. cichy asfalt. Aby mieć pewność skuteczności tego rozwiązania MZD zleci przeprowadzenie pomiarów hałasu przed i po remoncie.

Kiedy powstanie obwodnica łącząca drogi krajowe 60 i 62 od ronda Wojska Polskiego przez rondo w Boryszewie z ulicą Bielska i Długą, tędy będzie odbywał się ruch ciężki, który w praktyce zostanie wyprowadzony poza strefę budownictwa mieszkaniowego.

Akustyczna mapa Płocka umożliwi wytypowanie miejsc, gdzie będą stosowane także tradycyjne środki takie jak ekrany dźwiękochłonne i tłumiąca hałas zieleń w pasach drogowych.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Skomentuj

comments