Preselekcyjne ważenie pojazdów w Płocku jest skuteczne

Rok temu został podpisany list intencyjny w sprawie budowy systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów w Płocku.

 W grudniu 2011 r. zaczęła funkcjonować pierwsza waga na ulicy Wyszogrodzkiej (droga krajowa K-62). W październiku rozpocznie działanie druga waga do preselekcji pojazdów na Trasie Popiełuszki (droga krajowa K-60 i K-62). Miejski Zarząd Dróg podsumowuje pierwsze półrocze działania systemu preselekcji pojazdów w Płocku.

W sierpniu 2011 r. w auli ratusza prezydent Andrzej Nowakowski oraz Dyrektor Naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski podpisali list intencyjny w sprawie skoordynowania działań mających na celu wspieranie potencjału instytutu w zakresie możności prowadzenia badań natężenia ruchu pojazdów wraz z preselekcyjnym systemem ważenia pojazdów.

W efekcie porozumienia od początku grudnia 2011 r. system preselekcji zaczął funkcjonować na ulicy Wyszogrodzkiej (droga krajowa K-62), a Płock stał się czwartym miastem w Polsce, gdzie zaczęto w ten sposób kontrolować ciężarówki. Obecnie zintegrowany system preselekcji pojazdów IBDiM kontroluje oprócz Płocka także ulice w Bydgoszczy, Czersku, Jeleniej Górze, Warszawie i Włocławku. Podobne rozwiązania stosuje także m. in. Wrocław oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na terenie kraju.

Miejski Zarząd Dróg przedstawia rezultaty działania urządzenia od stycznia do czerwca 2012 r. Dla MZD i IBDiM dane zarejestrowane przez system preselekcji pojazdów stanowią cenny materiał analityczny i statystyczny na temat ruchu pojazdów. Dla Inspekcji Transportu Drogowego, to skuteczne urządzenie do walki z przeciążonymi pojazdami niszczącymi drogi.

Od 1 stycznia 2012 r. ITD przeprowadzała w Płocku kontrole drogowe już z wykorzystaniem wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów i wagi stacjonarnej przy ul. Dobrzykowskiej. W przypadku 14 skontrolowanych pojazdów zakończyły się one wszczęciem postępowań administracyjnych w stosunku do nieuczciwych przewoźników. Nałożone kary w formie decyzji administracyjnych opiewają na kwotę: 102.460 złotych. Dodatkowo mogą zostać wszczęte postępowania administracyjne na załadowców, co może spowodować podwojenie wskazanej kwoty. Nałożone przez ITD kary trafiają do budżetu Gminy Miasta Płock.

Wśród skontrolowanych w Płocku przez ITD pojazdów stwierdzono następujące największe naruszenia:

– przekroczenie nacisku pojedynczej osi napędowej o 5,05 tony

– przekroczenie nacisku potrójnej osi nienapędowej o 10,3 tony,

– przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 12,05 tony (zmierzona dmc pojazdu 52,05 t przy dopuszczalnej 40 t).

Użytkowanie wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów zlokalizowanej w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na drodze krajowej K-62 dało także precyzyjne dane na temat natężenia ruchu w tej części miasta. Dane jednoznacznie pokazały skalę problemów związanych z przeładowywaniem pojazdów ciężarowych i funkcjonowaniem ruchu tranzytowego w granicach administracyjnych miasta. Za pośrednictwem preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów sprawdzano nie tylko parametr dopuszczalnych mas całkowitych czy nacisków osi. System pozwolił sprawdzić, czy samochód nie przekroczył parametru długości oraz prędkość z jaką się porusza. System był także wykorzystywany przez inne służby m.in. policję czy urząd celny.

Do momentu zainstalowania wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów MZD nie dysponował aż tak precyzyjnymi i szczegółowymi danymi na temat natężenia ruchu w Płocku. Ostatni generalny pomiaru ruchu został przeprowadzony w okolicach wagi na ul. Wyszogrodzkiej w 2010r. (punkt SDR w Cekanowie). Wykazał, że w ciągu doby przejeżdżało w tym miejscu ±1400 pojazdów ciężarowych (ciągniki siodłowe z naczepami i pojazdy ciężarowe) i ±980 pojazdów dostawczych. Dzięki wadze i nowoczesnemu oprogramowaniu przygotowanemu przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów do monitorowania ruchu, MZD dysponuje obecnie szczegółowymi danymi na temat natężenia ruchu w ciągu każdej doby od momentu uruchomienia urządzenia.

W pierwszym dniu funkcjonowania wagi 8 grudnia 2011 r. (faza testów, przed oficjalnym oddaniem urządzenia do użytkowania, kierowcy nie wiedzieli o działaniu wagi) zostało zarejestrowanych 1780 pojazdów ciężarowych i 1310 pojazdów dostawczych w ciągu doby. Łatwo zauważyć, że w ciągu roku ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych tylko w tym miejscu zwiększył się o około 35%. Ten wzrost natężenia ruchu w Płocku, a zwłaszcza w kategorii pojazdów dostawczych, był najprawdopodobniej spowodowany wprowadzeniem elektronicznego systemu opłat ViaTOLL w lipcu 2011 r. na drodze krajowej K-7 w okolicach Warszawy. Wraz z wprowadzeniem elektronicznego poboru opłat za przejazd drogami krajowymi samochodów powyżej 3,5t transport ciężki przeniósł się na bezpłatne drogi samorządowe – wojewódzkie, powiatowe i gminne – także do Płocka. W konsekwencji zagraża to bezpieczeństwu ruchu i powoduje dewastację dróg nie przystosowanych do takich obciążeń. To nowy, poważny problem, na który wskazuje od jesieni 2011 r. wielu samorządowców w całym kraju.

Analizy danych systemu preselekcji pojazdów wskazują także na drugi poważny problem. Wiele pojazdów dostawczych do 3,5 t jest znacznie przeciążana przez przewoźników. Rekordziści przeładowują vany niemal dwukrotnie. Taki przeładowany o 2-3 tony pojazd stanowi realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a w ekstremalnych przypadkach może nawet zostać przełamany.

Szczegółowa analiza danych od momentu uruchomienia wagi do preselekcyjnego ważenia pojazdów dała także precyzyjny obraz natężenia ruchu najbardziej przeciążonych pojazdów na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku.

W pierwszym półroczu 2012 MZD odnotował wjazd do Płocka 48545 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton (norma to max. 40t). Wśród nich było 3134 pojazdów przeciążonych, co stanowi 6,46% w stosunku do wszystkich pojazdów ciężarowych powyżej 10t jadących do centrum.
W pierwszym półroczu 2012 MZD odnotował wyjazd z Płocka 49174 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 10 ton (norma to max. 40t). Wśród nich było 1507 pojazdów przeciążonych, co stanowi 2,89% w stosunku do wszystkich pojazdów ciężarowych powyżej 10t jadących w kierunku Warszawy.
W pierwszym półroczu 2012 MZD odnotował wjazd do Płocka 185567 pojazdów o obciążeniu osi powyżej 2 ton (norma dla tej kategorii drogi to 10t). Wśród nich było 7783 pojazdów przeciążonych, co stanowi 4,55% w stosunku do wszystkich pojazdów o obciążeniu osi powyżej 2t jadących do centrum.
W pierwszym półroczu 2012 MZD odnotował wyjazd z Płocka 209844 pojazdów o obciążeniu osi powyżej 2 ton (norma dla tej kategorii drogi to 10t). Wśród nich było 9552 pojazdów przeciążonych, co stanowi 4,55% w stosunku do wszystkich pojazdów o obciążeniu osi powyżej 2t jadących w kierunku Warszawy.

MZD określił także strukturę ruchu pojazdów jadących w kierunku do centrum Płocka w pierwszym półroczu. System zarejestrował łącznie wjazd 624.794 pojazdów. Największy udział procentowy stanowi lokalny ruch osobowy (58,75%). Udział pojazdów ciężarowych (ruch lokalny, tranzytowy krajowy i tranzyt zagraniczny) to łącznie 9,62% wszystkich pojazdów wjeżdżających do Płocka w okresie od stycznia do czerwca 2012 r.

W oparciu o system preselekcji pojazdów MZD określił strukturę ruchu lokalnego i tranzytowego w kierunku do Warszawy. W pierwszym półroczu system zarejestrował łącznie wjazd 332.345 pojazdów. Największy udział procentowy stanowi lokalny ruch osobowy (58,59%). Udział pojazdów ciężarowych (ruch lokalny, tranzytowy krajowy i tranzyt zagraniczny) to łącznie 8,72% wszystkich pojazdów wyjeżdżających z Płocka drogą K-62 w okresie od stycznia do czerwca 2012 r.

Już pierwsze miesiące użytkowania preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów pokazały, że jest to inwestycja celowa. W ciągu 3 pierwszych miesięcy funkcjonowania urządzenia liczba przeciążonych pojazdów w 2012 r. spadła w porównaniu do grudnia 2011 r. o 10%. Urządzenie wraz z oprogramowaniem jest nie tylko doskonałym urządzeniem badawczym dla IBDiM i MZD. Pełni także funkcję prewencyjną, a dla ITD jest znacznym ułatwieniem do prowadzenia precyzyjnej selekcji i typowania do kontroli pojazdów przeciążonych. Na konferencji PROJEKT ISKIP – NOWOCZESNY SYSTEM IDENTYFIKACJI POJAZDÓW, która odbyła się w warszawskim Domu Technika NOT w grudniu 2010 r. przedstawiono dane Inspekcji Transportu Drogowego. Wynikało z nich, że 30%-35% samochodów ciężarowych w Polsce jest przeciążonych od 10% nawet do 50%. Dane za pierwsze półrocze pokazują, że w Płocku od wprowadzenia systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów udało się znacznie ograniczyć udział w ruchu przeciążonych pojazdów (6,46% – kierunek do Płocka, 2,89% – kierunek do Warszawy).

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Skomentuj

comments