Remont mostu im. Legionów Marszałka J. Piłsudskiego w Płocku

W dniu 27 stycznia MZD otrzymał dokumentację projektową remontu części drogowej Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w oparciu o którą może zostać przeprowadzony remont płockiego mostu drogowo-kolejowego w 2013r.

 

 

W związku z dużym zainteresowaniem środków masowego przekazu i opinii publicznej MZD informuje, że zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym, remont mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego był planowany na 2013r. Ostateczna decyzja w sprawie terminu przeprowadzenia remontu będzie jednak wynikała z możliwości budżetu Gminy-Miasta Płock. Obecnie nie ma zarezerwowanych środków w budżecie na realizacje tej inwestycji w 2012r., natomiast w tym roku zapadnie decyzja, czy most będzie remontowany w 2013r. i z jakich źródeł będzie finansowany remont.

Aktualnie MZD szuka możliwości pozyskania środków zewnętrznych na zrealizowanie tej inwestycji w 2013r. w oparciu o różne programy. Niektóre z nich przewidują możliwości dofinansowania tylko remontu obiektu mostowego, niektóre całego ciągu komunikacyjnego łącznie z obiektem mostowym. Optymalnym rozwiązaniem, do którego będzie dążył Miejski Zarząd Dróg, będzie remont mostu wraz z dojazdami w rejonie ulic Kolejowej i Mostowej. W czasie remontu przeprawa będzie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego na okres około 3 miesięcy. Dotychczasowy szacunkowy koszt inwestycji to 11-12 milionów złotych.

W dniu 27 stycznia MZD otrzymał dokumentację projektową remontu części drogowej Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. To rezultat przetargu nieograniczonego, który odbył się w czerwcu 2011 r. Opracowaniem dokumentacji projektowej remontu mostu zajęła się firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o., której oferta z kwotą 158.272,96 zł brutto została najwyżej oceniona spośród sześciu oferentów biorących udział w przetargu nieograniczonym w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego przez rzekę Wisłę w Płocku”. Opracowana dokumentacja projektowa ma na celu poprawę stanu użytkowania przeprawy mostowej. Zakres remontu dotyczy wyłącznie części drogowej i nie ingeruje w część kolejową.

Zakres projektowanych prac remontowych obejmuje:

– wymianę urządzeń dylatacyjnych,

– wymianę nawierzchni jezdni i chodników,

– wymianę nawierzchni na dojazdach na odcinkach długości 16m od dylatacji na północnym i południowym brzegu,

– wymianę elementów wyposażenia mostu,

– zabezpieczenie antykorozyjne stalowego krawężnika,

– zabezpieczenie przed korozją stalowej konstrukcji mostu w okolicach urządzeń dylatacyjnych,

– projekt wykonawczy umożliwiający przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane.

Opracowanie projektowe zawiera kosztorys inwestycyjny i przedmiar robót w układzie kosztorysowym, a także uzyskane w imieniu zamawiającego stosowne zgłoszenia na roboty budowlane. Przewidywany koszt remontu mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego (bez remontu ul. Mostowej i Kolejowej) według powyższej specyfikacji jest skosztorysowany na kwotę 7,5 mln złotych netto.

Źródło: Konrad Kozłowski
Specjalista ds. informacji publicznej
Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Skomentuj

comments