Remont chodnika w Al. Armii Krajowej w kwietniu

Miejski Zarząd Dróg dotrzymuje obietnicy z jesieni 2011 r. i kontynuuje remont chodnika w Al. Armii Krajowej.

 Zakończyła się procedura przetargowa i 1 kwietnia Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD z Sierpca rozpocznie prace, w efekcie których zostanie wyremontowane blisko 2000m2 chodnika na Podolszycach Północnych. To drugi etap prac remontowych. W listopadzie 2011r. wyremontowano już 3500m2 chodnika w tej części miasta.

Remont chodnika w Al. Armii Krajowej w Płocku będzie obejmował odcinek od ulicy Hubalczyków do ulicy Grota Roweckiego po stronie wschodniej. Wykonawca zobowiązany jest skoordynować roboty z pracami wykonywanymi równolegle przez Wodociągi Płockie w zakresie przebudowy wodociągu zlokalizowanego w chodniku. Jesienią 2011 r. na Podolszycach Północ na zlecenie MZD już wyremontowano 3500m2 powierzchni chodnika na odcinku od ul. Szarych Szeregów do ul. Hubalczyków. Wiosenne prace remontowe obejmą ułożenie kolejnych 2000 m2 chodnika. W przetargu wystartowało 11 firm, a z ofertą na kwotę 141.450 zł brutto zwyciężyła firma Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c. z Sierpca.

Remont będzie polegać na rozebraniu istniejącego chodnika z płyt betonowych i ułożeniu nowego o nawierzchni z kostki betonowej (tzw. „polbruk”). Nowy chodnik będzie koloru czerwonego. W ramach prac remontowych zostanie także dokonana wymiana obrzeży o łącznej dł. około 1000 mb i krawężnika o łącznej dł. około 40 mb. Remont obejmie regulację wysokościową urządzeń obcych biegnących w pasie remontowanego chodnika – 21 studni kanalizacji sanitarnej oraz 15 zasuw wodociągowych. W miejscach przejść dla pieszych i zatokach przystankowych zostaną zamontowane specjalne żółte płyty z wypustkami ułatwiające komunikację osobom niewidomym. Odzyskane pyty chodnikowe zostaną wykorzystane do prac remontowych na terenie miasta.

Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym i oszczędnościom jakie udało się osiągnąć w wyniku stosunkowo łagodnej zimy MZD w listopadzie i grudniu 2011 r. wyremontował prawie 2500 m2 chodników na Radziwiu, Starym Mieście, Winiarach, Borowiczkach i w Górach. Na Starym Mieście został wyremontowany odcinek chodnika na ul. Abpa. J. Nowowiejskiego o powierzchni 300 m2. W Górach został przebudowany chodnik na ul. Przyszkolnej o powierzchni 280 m2. Prace przeprowadził Zakład Budowlano-Montażowy Budomont. Na Radziwiu w ramach prac zostało wyremontowane łącznie ponad 1300 m2 chodnika – na ul. Zielonej 390m2, na ul. Zagroda 440 m2. W ramach remontu wykonawcy rozebrali istniejące nawierzchnie chodników wraz z krawężnikami i obrzeżem, a następnie ustawili krawężniki oraz ułożyli kostkę betonową tzw. „polbruk”. Natomiast na ul. Strażackiej poprawiono jedynie zniszczony chodnik o powierzchni około 500 m2 wykorzystując płyty chodnikowe odzyskane z rozbiórki chodników w różnych miejscach Płocka. Wykonawcą robót na Radziwiu była firma Remontowo-Budowlana Lipowski s.j.

Łączny koszt wszystkich prac remontowych w Górach, Starym Mieście i Radziwiu wyniósł blisko 250 000zł brutto. Na ul. Medycznej powstało około 650m2, natomiast na ul. Harcerskiej około 250m2, na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Młyńskiej. Koszt remontu chodników na obu osiedlach wyniósł 65.128,50zł brutto. Prace remontowe prowadziła firma Budomont. W trakcie robót wykorzystano płyty chodnikowe odzyskane z remontowanego chodnika w Al. Armii Krajowej, co pozwoliło obniżyć koszt inwestycji.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments