Porozumienie MZD z PKP PLK

Miejski Zarząd Dróg porozumiał się z PKP Polskie Linie Kolejowe w sprawie remontów wiaduktów na ul. Kolejowej i w Al. Kilińskiego, a także w kwestii przejazdów kolejowych na ulicach Zielonej i Rzecznej.

 

 
 

W efekcie zostaną wykonane prace, o które od dawna apelowali mieszkańcy oraz składali interpelacje radni. Zostanie poprawiony poziom bezpieczeństwa ruchu i komfort życia mieszkańców osiedli Radziwie i Wyszogrodzka.

W środę 7 marca doszło do spotkania władz miasta, MZD i dyrekcji PKP PLK. Efektem spotkania jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego istotnych kwestii związanych z remontem wiaduktów na ul. Kolejowej i w Al. Kilińskiego, a także prac poprawiających bezpieczeństwo w rejonie przejazdów kolejowych na ulicach Rzecznej i Zielonej. Te tematy od wielu miesięcy stanowiły przedmiot interpelacji radnych oraz budziły niepokój i duże zainteresowanie mieszkańców Płocka, głównie mieszkających na Radziwiu i osiedlu Wyszogrodzka.

Remont wiaduktu kolejowego nad ul. Kolejową zostanie ujęty w przyszłorocznym planie robót PKP PLK. Z przedstawionej przez PKP dokumentacji technicznej wynika, że aktualny stan techniczny wiaduktu umożliwia jego eksploatację bez ograniczeń. Wiadukt został wyremontowany w zakresie wymiany izolacji, a prace związane z poprawą estetyki PKP PLK zamierza przeprowadzić w 2013 r. Prace remontowe będą dotyczyły uzupełnienia ubytków betonu oraz zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji betonowej wiaduktu. Osiągnięto także porozumienie w sprawie budowy nowego wiaduktu drogowego w ciągu Al. Kilińskiego (wiadukt prowadzący do ZOO). W związku z planowaną rozbiórką starego wiaduktu i budową nowego władze spółki kolejowej odstąpią od obciążeń kosztowych Gminy-Miasta Płock związanych z zajęciem terenu pod planowany nowo budowany wiadukt drogowy w Al. Kilińskiego. To rozwiązanie w przyszłości pozwoli zaoszczędzić Gminie-Miastu Płock środki finansowe z tytułu zajmowania gruntów będących własnością kolei.

PKP PLK poinformowały, że podjęły działania zmierzające do wybudowania chodnika na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Rzecznej. Chodnik zostanie wykonany w ramach programu Funkcjonalno-Użytkowego określającego poprawę bezpieczeństwa na przejeździe. Realizacja zadania przez PKP PLK nastąpi w przyszłym roku. O budowę chodnika wielokrotnie apelowali mieszkańcy oraz składali interpelacje radni Rady Miasta: Marcin Flakiewicz i Leszek Brzeski.

Zostało także osiągnięte porozumienie w sprawie przejazdu kolejowego na ul. Zielonej. MZD oraz Policja nie godziły się na likwidację przejazdu o co wnioskowało PKP. W efekcie przejazd kolejowy na ul. Zielonej pozostanie oraz zostaną na nim zainstalowane urządzenia telewizji przemysłowej podnoszące bezpieczeństwo ruchu. Będzie to możliwe po uzyskaniu zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu MTiGM z 26.02.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi. Wypracowane porozumienie na linii Gmina-Miasto Płock – PKP PLK jest krokiem do dalszej współpracy w kwestiach związanych z rozwiązywaniem problemów funkcjonowania linii kolejowej przecinającej miasto takich jak organizacja ruchu na strzeżonych i niestrzeżonych przejazdach kolejowych. Tematowi budowy wiaduktu w Al. Piłsudskiego poświęcone będzie odrębne spotkanie.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments