Nasadzenia roślin dofinansowane z WFOŚiGW

Miejski Zarząd Dróg otrzymał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację w wysokości blisko 100.000 zł. w ramach zadania „Pielęgnacja wysokiej zieleni przydrożnej na terenie miasta Płocka w latach 2012-2014.”

 

 

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup roślin – drzew i krzewów – które zostaną nasadzone jeszcze w tym roku na terenie Płocka. Przypominamy, że Miejski Zarząd Dróg w 2012 r. kontynuuje akcję „MZD dla najmłodszych”. W kwietniu rozpoczęły się nasadzenia drzew i krzewów w płockich szkołach podstawowych. Do akcji zgłosiło się 9 placówek, na terenie których w sumie zostanie posadzonych 150 drzew i 2500 krzewów.

Jesienią ubiegłego roku w 14 płockich przedszkolach, które zgłosiły chęć uczestniczenia w akcji na zlecenie MZD zostało posadzonych 190 drzew i 630 krzewów.

“MZD dla najmłodszych” to projekt proekologiczny adresowany do najmłodszych płocczan. Obok nasadzeń na terenie płockich przedszkoli w 2011 r. na zlecenie MZD były prowadzone inne działania związane z rewitalizacją i konserwacją zieleni. Na terenie całego miasta w ubiegłym roku zostało posadzonych 182 nowych drzew w pasach drogowych.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments