Rondo Grabskich – pierwsze rondo turbinowe w Płocku

Miejski Zarząd Dróg informuje, że została podjęta decyzja dotycząca lokalizacji bezkolizyjnego ronda turbinowego w Płocku.

 Pierwszym tego typu skrzyżowaniem w naszym mieście będzie istniejące już rondo H. J i T. Grabskich u zbiegu ulic Dobrzyńska – Gałczyńskiego – Na skarpie. Najpóźniej do końca kwietnia zostanie zmieniona dotychczasowa organizacja ruchu i wprowadzone nowe oznakowanie. Na rondzie pojawią się m. in separatory pasów ruchu. Modernizacja skrzyżowania nie wiąże się z koniecznością przebudowy ronda.

W lutym MZD przeprowadził internetową sondę pytając płocczan czy chcą wprowadzenia bezpiecznych rond turbinowych na terenie Płocka. Zdecydowana większość uczestników ankiety zaaprobowała pomysł. Także płocka policja wyraziła pozytywną opinię w temacie bezkolizyjnych rond turbinowych, które w porównaniu z klasycznymi rondami są bardziej bezpieczne. W efekcie wprowadzenie nowej organizacji ruchu na rondzie H. J. i T. Grabskich nastąpi do końca kwietnia. Modernizacja ma na celu poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i usprawnić komunikację na tym skrzyżowaniu. W opinii policji rondo turbinowe powinno ograniczyć liczbę kolizji i zdarzeń drogowych do których do tej pory dochodziło na rondzie Grabskich.

Przypominamy – podstawową zasadą poruszania się w obrębie ronda turbinowego jest to, że ruch na konkretnych pasach nie przecina się i od samego wjazdu na rondo pojazdy kierowane są na właściwy wylot. Prawy pas ruchu prowadzi do pierwszego zjazdu, lewy pas ruchu do kolejnych. Rondo turbinowe jest tak zaprojektowane, aby poruszające się po nim pojazdy nie miały możliwości przecinać wewnętrznego i zewnętrznego pasa ruchu czyli nie zajeżdżały sobie nawzajem drogi. Kierowanie pojazdów odpowiednimi wylotami ma zmniejszyć ryzyko stłuczek i podnieść bezpieczeństwo ruchu.

Na zmodernizowanym rondzie Grabskich ruch będzie odbywał się tak jak do tej pory – okrężnie, ale ustąpić pierwszeństwa będziemy musieli w praktyce tylko przy wjeździe na rondo. Lewy pas ruchu zostanie oddzielony linią ciągłą wyposażona w separatory. W związku z tym opuszczając rondo nie będziemy wymuszać pierwszeństwa tak jak często miało to miejsce obecnie, co skutkowało bocznymi kolizjami. Wybór pasa na wlocie zmodernizowanego ronda będzie determinował dalsze poruszanie się pojazdu po rondzie. Najważniejsze dla kierującego będzie, aby zająć odpowiedni pas ruchu przy wjeździe. W pierwszym okresie po zmianie organizacji to może być największą trudność dla kierowców, zwłaszcza jeżdżących „na pamięć”. Ze względu na wyznaczone linie ciągłe nie będzie możliwości zmiany pasa ruchu z prawego na lewy i odwrotnie. Dodatkowo pasy ruchu na rondzie Grabskich będą od siebie oddzielone specjalnymi separatorami, które uniemożliwią zmianę pasa w niedopuszczalnym miejscu. Rondo Grabskich będzie posiadało po modernizacji odpowiednie oznakowanie poziome, dlatego wjeżdżając na nie trzeba będzie podążać zgodnie ze znakami poziomymi i strzałkami kierunkowymi.

 Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments