Rozpoczęły się prace na ul. Obrońców Płocka 1920 r.

Miejski Zarząd Dróg informuje, że rozpoczęły się prace budowlane na ul. Obrońców Płocka 1920 r. na odcinku między Al. Jachowicza a ul. Mickiewicza.

 Ulica została wyłączona z ruchu, funkcjonuje czasowa organizacja ruchu i objazdy. Możliwy jest jedynie dojazd do posesji dla mieszkańców.

Inwestycja Gminy – Miasta Płock jest dofinansowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój kwotą 1.000.000 zł, co stanowi 30% całej inwestycji. Przebudowa ulicy jest realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w ramach zadania „Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. w Płocku”. W efekcie zostaną przebudowane dwa odcinki: między Al. Jachowicza a ul. Mickiewicza oraz między ul. Adama Mickiewicza a ul. Fryderyka Chopina. W wyniku przetargu prace prowadzi Zakład Instalacji Sanitarnych TECH – INSTAL z Płocka.

W ramach projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, parking o powierzchni około 60 m2, nowoczesne oznakowanie drogowe pionowe i poziome, zjazdy publiczne i indywidualne, kanalizacja deszczowa grawitacyjna, a także zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia drogowego wraz z montażem dodatkowych latarni. Na przebudowanej ul. Obrońców Płocka zostaną zastosowane m. in. animowane znaki drogowe D-6 (przejście dla pieszych), solarne światła zamontowane w asfalcie przed przejściami dla pieszych. Przebudowa będzie realizowana w partnerstwie z Wodociągami Płockimi, oraz Fortum Płock Sp. z o.o., które dofinansują przebudowę ze środków własnych. Dzięki współpracy firmy partnerskie wykonają swoje zadania wykorzystując tymczasową organizację ruchu, zmniejszą koszty związane z odtwarzaniem warstw drogowych. Wodociągi Płockie wymienią wodociąg na całej długości ulicy, Fortum przebuduje sieć ciepłowniczą w miejscach kolizji z infrastrukturą techniczną w ul. Obrońców Płocka. Ulica została przekazana wykonawcy na przełomie kwietnia i maja, roboty ruszyły pod koniec tygodnia, od piątku obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Prace związane z siecią kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia zakończą się w wakacje. Przebudowa będzie przebiegała etapami, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu w tej części miasta. W pierwszej kolejności będzie przebudowywany odcinek od Al. Jachowicza do ul. Mickiewicza (w trzech etapach). W drugiej kolejności zostanie przebudowany odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Chopina. Do 15 października 2012 muszą zostać wykonane wszystkie roboty na obu odcinkach ul. Obrońców Płocka 1920 r. w ramach tej inwestycji.

Przebudowa ul. Obrońców Płocka 1920 r. to jeden z ważniejszych tegorocznych projektów komunikacyjnych i infrastrukturalnych dla Miasta Płocka. Inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji w centrum miasta oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments