Start przebudowy skrzyżowań w Al. Jachowicza

9majaMZD informuje, że we wtorek 14 maja rozpoczną się właściwe prace budowlane i drogowe związane z przebudową skrzyżowania al. Jachowicza – ul. 11 Listopada.

Modernizacja czterech skrzyżowań w al. Jachowicza potrwa od maja do końca września. Przebudowa skrzyżowania al. Jachowicza – 11 listopada w dniach 14 maja – 30 czerwca przewiduje:
– lewostronne poszerzenie zachodniego i wschodniego wlotu al. Jachowicza wraz z budową jezdni do zawracania na wlocie wschodnim, w celu wydzielenia pasów dla skręcających w lewo oraz zawracających,
– przesuniecie przejścia dla pieszych na wlocie zachodnim w stronę środka skrzyżowania,
– korektę krawężnika na łuku w celu uzyskania prawidłowego prowadzenia trzech pasów ruchu w kierunku wschodnim.

Aby zminimalizować niedogodności i skrócić okres utrudnień w ruchu prace będą prowadzone „pod ruchem” w systemie dwuzmianowym, w weekendy, oddzielnie na każdym z czterech skrzyżowań. W trakcie prac nie jest planowane zamykanie skrzyżowań, jednak okresowo będą konieczne kilkudniowe całkowite wyłączenia dla ruchu poszczególnych skrzyżowań na czas prac związanych z asfaltowaniem. W tym czasie będą obowiązywały objazdy. Apelujemy do kierowców i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującej czasowej organizacji ruchu! Miejski Zarząd Dróg będzie na bieżąco informował o zmianach i szczegółach w czasowej organizacji ruchu podczas poszczególnych etapów prac w Al. Jachowicza.

Przypominamy, że od maja do września 2013 r. przebudowane zostaną cztery skrzyżowania głównego ciągu komunikacyjnego miasta na osi al. Kobylińskiego – al. Jachowicza – al. Piłsudskiego. Jako pierwsze skrzyżowanie Jachowicza – 11 Listopada, drugie Jachowicza – 1 Maja, trzecie Jachowicza – Obrońców Westerplatte, czwarte Jachowicza – Kobylińskiego – Bielska. Przebudowa skrzyżowania Jachowicza – Kilińskiego – Otolińska – Dworcowa – Piłsudskiego oraz Kobylińskiego – Łukasiewicza jest zaplanowana na 2014 r.

Większość prac drogowych związanych z asfaltowaniem w obrębie modernizowanych skrzyżowań powinna zakończyć się do 30 sierpnia. We wrześniu będą trwały prace w branży oświetleniowej, roboty porządkowe i związane z wprowadzeniem nowej, stałej organizacji ruchu.

Ramowy plan prac przebudowy skrzyżowań w al. Jachowicza

9 maja – wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w al. Jachowicza

14 maja – 30 czerwca – przebudowa skrzyżowania al. Jachowicza – 11 listopada. Przebudowa przewiduje:
– lewostronne poszerzenie zachodniego i wschodniego wlotu al. Jachowicza wraz z budową jezdni do zawracania na wlocie wschodnim, w celu wydzielenia pasów dla skręcających w lewo oraz zawracających,
– przesuniecie przejścia dla pieszych na wlocie zachodnim w stronę środka skrzyżowania,
– korektę krawężnika na łuku w celu uzyskania prawidłowego prowadzenia trzech pasów ruchu w kierunku wschodnim.

10 czerwca – 7 lipca – przebudowa skrzyżowania al. Jachowicza – 1 Maja. Przebudowa przewiduje prawostronne poszerzenie zachodniego wlotu al. Jachowicza w celu wydzielenia pasa ruchu dla skręcających w prawo.

1 lipca – 20 sierpnia – przebudowa skrzyżowania al. Jachowicza – Obrońców Westerplatte. Przebudowa przewiduje:
– lewostronne poszerzenie zachodniego i wschodniego wlotu al. Jachowicza, w celu wydzielenia pasów dla pojazdów skręcających w lewo,
– poszerzenie północnego wlotu ul. Obrońców Westerplatte w celu wydzielenia pasa ruchu dla skręcających w lewo,
– wybudowanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów zawracających przed skrzyżowaniem z ul. Obrońców Westerplatte.

5 sierpnia – 25 września – przebudowa skrzyżowania al. Jachowicza – al. Kobylińskiego – Bielskiej. Przebudowa przewiduje:
– wybudowanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów zawracających przed skrzyżowaniem z ul. Bielska,
– lewostronne poszerzenie zachodniego wlotu al. Kobylińskiego i wschodniego wlotu al. Jachowicza, w celu wydzielenia pasów dla pojazdów skręcających w lewo,
– korektę geometrii obu wlotów ul. Bielskiej łącznie z korekta wysp, w celu uzyskania dodatkowego pasa ruchu dla skrętu w lewo na wlocie północnym oraz wydzielenie pasa ruchu dla skrętu w prawo na wlocie południowym,
– korektę krawężnika na skosie wyjazdowym zatoki autobusowej na ul. Bielskiej.

26 września – 30 września – prace porządkowe i wprowadzenie stałej organizacji ruchu w al. Jachowicza

W obrębię przebudowywanych skrzyżowań zostaną użyte specjalne siatki wzmacniające oraz beton asfaltowy, aby wzmocnić nawierzchnię jezdni. Wykonawca udzieli 5 lat gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

Inwestycję realizuje Miejski Zarząd Dróg, wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. z Gostynina.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments