Al. Kilińskiego do remontu

Miejski Zarząd Dróg informuje, że dziś ogłosił przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu komunikacyjnego: Al. Kilińskiego, ul. Mostowej i Kolejowej.

 Kompletna dokumentacja powstanie do sierpnia tego roku, a pierwsze prace związane z realizacją rozbudowy rozpoczną się w 2013. Zakres robót będzie uzależniony od uzyskania przez MZD dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. O tzw. „schetynówkę” MZD będzie ubiegał się jesienią, kiedy jest termin składania wniosków do ministerstwa na inwestycje remontowe na drogach powiatowych.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ciągu komunikacyjnego ulic: Al. Kilińskiego, ul. Mostowej i ul. Kolejowej w Płocku na odcinku od skrzyżowania Al. Jachowicza z Al. Kilińskiego z jego wyłączeniem do skrzyżowania ul. Kolejowej z rondem J.M. Lajourdie. Opracowanie projektu zakłada wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w imieniu MZD.

W przyszłym roku w ramach rozbudowy Al. Kilińskiego MZD planuje zrealizować:

– remont nawierzchni jezdni (ze wzmocnieniem) – na odcinku od skrzyżowania ulic: alei Jachowicza – Kilińskiego do skrzyżowania ulicy Kolejowej z rondem J.M. Lajourdie,

– przebudowę istniejących sygnalizacji świetnych, z uwzględnieniem nowej geometrii skrzyżowań (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz sygnalizacji świetlnej w nowo zaprojektowanych ścieżkach rowerowych,

– budowę ścieżek rowerowych, zgodnie z projektem systemu tras rowerowych wykonanym w ramach opracowania pn.: „Programu zrównoważonego rozwoju systemu dróg rowerowych na terenie miasta Płocka do 2033 roku w ujęciu krajowym, regionalnym i lokalnym”, uwzględniając połączenie ich z ul. Otolińską,

– przebudowę/budowę chodników,

– roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie (nawierzchnia jezdni, zjazdów, chodników, itp.),

– usunięcie kolizji,

– przebudowę i rozbudowę istniejącego oświetlenia ulicznego,

– regulację wysokościową studzienek i kratek,

– odtworzenie trawników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót,

– oznakowanie docelowe ulic.

Zostaną także przebudowane skrzyżowania ulic:

Al. Kilińskiego – 3 Maja;

Al. Kilińskiego – Padlewskiego;

Al. Kilińskiego – Dojazd;

Al. Kilińskiego – Sienkiewicza – 4 Pułku Strzelców Konnych;

Al. Kilińskiego – Kolegialna – Wyszogrodzka – Słoneczna;

Al. Kilińskiego – Warszawska – Norbertańska.

Na przyszły rok jest także planowany remont mostu im. Legionów Marsz. J. Piłsudskiego pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych z programów na obiekty mostowe.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments