Cztery nowe przedszkola i żłobek w Płocku

– Do sierpnia 2014 r. zbudujemy cztery nowe przedszkola i żłobek – informuje prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Inwestycje zrealizuje spółka Inwestycje Miejskie.

 Przybędzie około 840 miejsc w publicznych przedszkolach i ponad 80 miejsc w żłobku. W ostatnim kwartale 2013 roku ma być gotowy nowy żłobek miejski. Powstaje on przy ul. Kleeberga na Podolszycach Północ.

Będzie to trzyoddziałowa placówka dla 84 dzieci. Wykonawcą żłobka jest firma Edbud z Płocka. Wszystkie oddziały będą wyposażone w oddzielną szatnię, salę zabaw, sypialnię dla dzieci oraz zespół sanitarny i pomieszczenia porządkowe. W budynku żłobka zaprojektowano również gabinet dla pielęgniarki, pokój do indywidualnej pracy z dzieckiem, pomieszczenia socjalne oraz szatnię dla pracowników, nowoczesny blok żywieniowy z zapleczem sanitarno-higienicznym, socjalnym, magazynami, pralnię z suszarnią. Na terenie żłobka powstaną dwa place zabaw dla dzieci.

W budowanym obiekcie swą siedzibę znajdzie także Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, obecnie mieszczący się w budynku przy ulicy Prezydenta Mościckiego.

Nowe przedszkola powstaną do 2014 r. na Międzytorzu przy ul. Piaska, na Skarpie przy ul. Kazimierza Wielkiego, w centrum miasta przy ul. Kochanowskiego oraz w Imielnicy przy ul. Harcerskiej. Dokumentacje techniczne wraz z pozwoleniami na budowę mają być gotowe w połowie 2013 roku.

Jak informują Inwestycje Miejskie projekt przedszkola przy ul. Piaska na Międzytorzu opracowuje warszawska pracownia architektoniczna BNS. Pracownia ta realizowała między innymi projekty obiektów uniwersyteckich w Warszawie, Poznaniu, Białymstoku i Krakowie.

Na Międzytorzu powstanie dziesięciooddziałowe przedszkole dla około 250 dzieci. Budynek będzie miał ogólnodostępną szatnię, salę gimnastyczną, sale dydaktyczne. Będzie posiadał także gabinety terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej. Powstanie także nowoczesny blok żywieniowy, pomieszczenia socjalne i gospodarcze dla pracowników.

Przy nowym przedszkolu powstaną trzy place zabaw przystosowane dla dzieci w poszczególnych grupach wiekowych. Kompleksy zabawowe maja być oddzielone od siebie niską roślinnością.

Projekt przedszkola przy ul. Kazimierza Wielkiego opracowała pracownia Format z Jeleniej Góry. W przypadku tej inwestycji prace projektowe są najbardziej zaawansowane. Odbyły się już konsultacje z Wydziałem Edukacji UMP. Najprawdopodobniej kompletna dokumentacja techniczna będzie gotowa w kwietniu.

Nowe przedszkole na Skarpie ma być placówką z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi dla około 240 dzieci. W ramach oddziałów integracyjnych planowane jest utworzenie punktu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W przedszkolu przy ul. Kazimierza Wielkiego będzie łącznie dwanaście oddziałów, w tym sześć integracyjnych i dwa specjalne. Oprócz sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, szatni, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, bloku żywieniowego będą także specjalistyczne sale do zajęć rehabilitacyjnych, gabinety terapii, pracownia do diagnozy i terapii metodą Tomatisa (dla dzieci z dysfunkcjami słuchu) oraz pracownia do diagnozy i terapii metodą IAS Johansena (do indywidualnej stymulacji słuchu), sala do zajęć doświadczania świata. Przy placówce zlokalizowany będzie nowoczesny plac zabaw, przystosowany do korzystania przez dzieci niepełnosprawne.

Przedszkole przy ul. Kochanowskiego będzie ośmiooddziałowe dla około 200 dzieci. Obok powstanie nowoczesny plac zabaw, wyposażony w teren zielony do prowadzenia zajęć ruchowych i ogródki edukacyjne. Całość uzupełnią dodatkowo elementy małej architektury. Projekt tego obiektu przygotowuje pracownia architektoniczna Królikowski i Jaworski z Płocka.

Czwarte przedszkole powstanie w Imielnicy przy ul. Harcerskiej. Będzie to najmniejszy z planowanych do realizacji budynków przedszkoli, przewidziany na 150 dzieci. Inwestor zamierza przy jego budowie wykorzystać projekt żłobka z Podolszyc, po wykonaniu niezbędnych modyfikacji. Takie rozwiązanie pozwoli zmniejszyć koszty. W obiekcie będzie również funkcjonować Filia Młodzieżowego Domu Kultury.

Wszystkie przedszkola powinny być gotowe w 2014 roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wszystkie przedsięwzięcia w imieniu Gminy-Miasta Płock realizuje spółka Inwestycje Miejskie.

Przypominamy – w 2012 r. zostało oddane do użytku nowoczesne przedszkole nr 8 na Podolszycach Południe, trwa także przebudowa Przedszkola nr 1 przy ul. Kościuszki.

Wizualizacje są dostępne na stronie UMP – http://www.plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,2777,1,1.html

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments