3 mln zł na przebudowę al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków w Płocku

Tegoroczna przebudowa al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków została zakwalifikowana do realizacji w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2013 r.” przez komisję Wojewody Mazowieckiego.

 Kwalifikowany koszt inwestycji wynosi 6 mln zł., połowa środków będzie pochodzić z rządowej dotacji, połowa to wkład własny Płocka.

Przebudowa ma objąć 3,5-kilometrowy odcinek alei Jana Pawła II ze skrzyżowaniami z ulicami Wyszogrodzką i Czwartaków (tzw. strona zachodnia) przy Galerii Mazovia i CH Auchan. Powstaną: rondo, dodatkowe prawo i lewo skręty na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Jana Pawła II – Armii Krajowej. Zmodernizowana zostanie infrastruktura elektroenergetyczna, sanitarna oraz telekomunikacyjna.

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków w Płocku wraz z przebudową istniejących sieci: elektroenergetycznej, sanitarnej oraz telekomunikacyjnej” będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg.

W lutym zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Prace ruszą wiosną 2013 r. a zakończenie przebudowy dróg i skrzyżowań w tej części Podolszyc jest planowane do końca sierpnia.

W ramach inwestycji dofinansowanej w 50% środkami kwalifikowanymi w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”:
– powstanie rondo na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Czwartaków,
– zostanie wybudowana druga jezdnia (dwa pasy ruchu) al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wyszogrodzkiej do ul. Czwartaków,
– zostanie wyremontowana i wzmocniona siatką nawierzchnia jezdni na całej długości w al. Jana Pawła II i ul. Czwartaków oraz odcinki al. Armii Krajowej i ul. Sikorskiego o łącznej powierzchni 31.000m2,
– zostanie przebudowana al. Armii Krajowej w zakresie dotyczącym budowy chodników, opasek i ścieżki rowerowej przy Galerii Mazovia,
– zostaną usunięte kolizje w infrastrukturze elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
– zostanie przeprowadzony remont kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i studniami,
– zostanie przebudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyszogrodzka – Armii Krajowej – Jana Pawła II.

Ponadto w ramach prac w oparciu o środki w całości pochodzące z budżetu Gminy-Miasta Płock (tzw. koszty niekwalifikowane) nastąpi przebudowa skrzyżowania ul. Wyszogrodzkiej – Armii Krajowej – Jana Pawła II o powierzchni 2551 m2 oraz remont nawierzchni jezdni ul. Wyszogrodzkiej o powierzchni około 5000 m2.

Przebudowa dróg i skrzyżowań na Podolszycach „Zachód” będzie realizowana w partnerstwie z Wodociągami Płockimi (100.000 zł + 100.000 zł w ramach partnerstwa rzeczowego), Fortum Płock (10.000 zł), firmami: DT-SPV 13 Sp. z o.o. (15.000 zł) i Lewandpol sp. z o.o. (15.000 zł).

Realizacja inwestycji usprawni układ komunikacyjny na Podolszycach. Wybudowany zostanie dodatkowy pas ruchu w al. Jana Pawła II, dodatkowe pasy włączania dla skręcających w prawo i w lewo w ul. Wyszogrodzkiej. Po przebudowie na Podolszycach („zachód” i „wschód”) powstanie nowy układ komunikacyjny z trzema rondami i wyremontowanymi jezdniami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi.

Pojawi się także wiele nowoczesnych elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego: wyspy, azyle dla pieszych, acykliczna sygnalizacja świetlna z latarniami w technologii LED, bariery bezpieczeństwa dla pieszych, oznakowanie poziome termo- i chemoutwardzalne w kolorze czerwonym, punktowe elementy odblaskowe na rondach. Stworzenie odpowiedniego systemu odprowadzania wód opadowych poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Jak informuje urząd Wojewódzki w 2013 r. na Mazowszu w ramach “Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” wyremontowane i wybudowane zostaną ponad 104 km dróg za 116 mln zł, z czego rządowa dotacja wyniesie ponad 48 mln zł. Lista zakwalifikowanych wniosków zostanie przekazana przez wojewodę do akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W tegorocznej edycji programu ogłoszone były dwa nabory. W pierwszym do wojewody mazowieckiego wpłynęło 146 wniosków, z których 129 przeszło ocenę merytoryczną. Drugi nabór wynikał ze zwiększenia przez Radę Ministrów możliwego dofinansowania z 30 %. do 50%. Złożono w nim 53 nowe wnioski i 97 aneksów (do wniosków złożonych w naborze podstawowym). Ostatecznie do komisji trafiło 199 wniosków – 23 zostały wycofane przez samorządy, 14 odrzuconych przez komisję, ocenę formalną i merytoryczną przeszły 162. Oceniano je pod kątem ośmiu kryteriów, m.in.: poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracy jednostek przy realizacji zadania i poprawy dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments