Rondo turbinowe w Płocku

MZD informuje, że w sobotę i niedzielę 25-26 lutego będą występowały w wielu punktach miasta liczne miejscowe utrudnienia w ruchu związane z bieżącymi naprawami nawierzchni jezdni. Prosimy o zachowanie ostrożności.

 

Do tej pory w Płocku nie były stosowane takie rozwiązania, choć ronda turbinowe od 7 lat są projektowane i budowane w wielu miastach Polski poprawiając bezpieczeństwo ruchu drogowego. Ronda turbinowe z powodzeniem funkcjonują już w wielu miastach Polski np: Kielcach, Radomiu, Bielsku-Białej, Trójmieście, Łodzi, Warszawie.

Podstawową zasadą poruszania się w obrębie ronda turbinowego jest to, że ruch na konkretnych pasach nie przecina się i od samego wjazdu na rondo pojazdy kierowane są na właściwy wylot. Prawy pas ruchu prowadzi do pierwszego zjazdu, lewy pas ruchu do kolejnych. Rondo turbinowe jest tak zaprojektowane, aby poruszające się po nim pojazdy nie miały możliwości przecinać wewnętrznego i zewnętrznego pasa ruchu czyli nie zajeżdżały sobie nawzajem drogi. Kierowanie pojazdów odpowiednimi wylotami ma zmniejszyć ryzyko stłuczek i podnieść bezpieczeństwo ruchu (Rys. 1).

Na rondzie turbinowym ruch odbywa się okrężnie, a ustąpić pierwszeństwa musimy w praktyce tylko przy wjeździe na rondo. Lewy pas ruchu oddzielony jest linią ciągłą, w związku z tym opuszczając rondo nie wymuszamy pierwszeństwa. Wybór pasa na wlocie determinuje dalsze poruszanie się po rondzie. Najważniejsze jest zatem zajęcie odpowiedniego pasa ruchu przy wjeździe, co pozornie sprawia największą trudność kierowcom. Ze względu na linie ciągłe nie ma możliwości zmiany pasa ruchu z prawego na lewy i odwrotnie – w przeciwieństwie do jazdy po klasycznym rondzie. Pasy ruchu na rondzie turbinowym są od siebie oddzielone elementami naklejonymi na jezdni. Czasami są stosowane specjalne separatory lub krawężniki, uniemożliwiające zmianę pasa w niedopuszczalnym miejscu. Rondo turbinowe posiada odpowiednie oznakowanie poziome, dlatego wjeżdżając na nie należy podążać zgodnie ze znakami poziomymi lub strzałkami kierunkowymi.

MZD na swojej stronie internetowej uruchomił sondę internetową na temat rond turbinowych w Płocku oraz przygotował materiał, którego celem jest przybliżenie płocczanom tego typu rozwiązań komunikacyjnych.

 schemat ronda turbinowego 

 Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments